Molitor, Jan Petr

(1702, Schadeck – 3. dubna 1757, Krakov)

Něm. Johann Peter Molitor, Müller, Miller. Německý malíř usazený v Praze, autor nástěnných maleb, figurálních scén a portrétů.

Narodil se v hessenském Schadecku (Runkel). Malířství se učil v Bonnu, Berlíně a Drážďanech. V roce 1730 odešel do Prahy, kde jej ovlivnil Václav Vavřinec Reiner. Vstoupil do staroměstského malířského cechu, v roce 1734 se stal mistrem.

Literatura

[Johann Quirin Jahn], Fortsetzung der Nachrichten von böhmischen Künstlern, meistens Ausländern, Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und freyen Künste 20/I, Leipzig 1776, s. 140–153 (145–146); Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien II, Prag 1815, s. 327–328; Karel Vladimír Herain, České malířství od doby rudolfinské do smrti Reinerovy. Příspěvky k dějinám jeho vnitřního vývoje v letech 1576–1743, Praha 1915, s. 32, 39, 138–139; Rudolf Kuchynka, Molitorovy fresky v Čechách, Památky archaeologické 30, 1918, s. 85–92; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců II, Praha 1950, s. 150–151; Pavel Preiss, Malířství pozdního baroka a rokoka v Čechách, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/2, Praha 1989, s. 751–789 (758, 760–763); Milada Vilímková – Pavel Preiss, Ve znamení břevna a růží. Historický, kulturní a umělecký odkaz benediktinského opatství v Břevnově, Praha 1989, s. 94–95, 224, 226, 256–260; Michal Šroněk, Molitor, Jan Petr, Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 529; Pavel Preiss, Jan Petr Molitor 1702–1757. Podobizny a portrétní motivy (katalog Národní galerie v Praze), Praha 2000; Lubomír Sršeň, Jan Petr Molitor jako portrétista, Muzejní a vlastivědná práce. Časopis Společnosti přátel starožitností 39/109, 2001, s. 119–121; Tadeáš Kadlec, Obraz Michaela Kreisingera z Eckersfeldu a jeho proměny, Umění 66, 2018, s. 368–387; Anna Hamrlová, Superiores generales. Telčský soubor obrazů jezuitských generálů v kontextu předloh, pojetí a funkce, Umění 67, 2019, s. 333–342; Petra Oulíková, Reorganizace farní správy, stavby kostelů a jejich zařizování, in: Petra Oulíková (ed.), Marie Terezie vévodkyně Savojská a české země (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium XXXIV), Praha 2019, s. 164–169; Věra Sejkorová Kašparová, Sakrální tvorba barokního malíře Jana Petra Molitora (diplomová práce, Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova), Praha 2020; Petra Oulíková, Zwischen Kirchenpatronin und Pfarrer. Zwei „exempla“ des Mäzenatentums auf der Herrschaft von Maria Theresia Herzogin von Savoyen in Böhmen, in: Herbert Karner – Martin Mádl (edd.), Pfarrkirchen. Katholische und luterische Sakralräume und ihre barocke Ausstattung, Praha 2021, s. 387–399.

Jan Petr Molitor, Putto s dalekohledem, nástěnná malba, velký sál, zámek Dobříš, 1746 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Jan Petr Molitor, Nejsvětější trojice, nástropní malba v presbytáři, kostel Všech svatých, Uhříněves, 1753 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář