Mayer, Matyáš

(?, Zell an der Ybbs – 1648, Praha)

Něm. Matthias Mayer (Maar, Mahr, Mager, Maier, Maiger, Möhr), dolnorakouský malíř, usazený v Praze, autor oltářních obrazů a nástěnných maleb.

Pocházel patrně z Zell an der Ybbs (Dolní Rakousy). V Praze je poprvé zmíněn v roce 1604. Od roku 1609 údajně dvorním malířem. Pracoval na Pražském hradě a při obnově katedrály sv. Víta.

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien II, Prag 1815 sl. 290; Zikmund Winter, Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách (1526–1620), Praha 1909, s. 235; Karel Vladimír Herain, České malířství od doby rudolfinské do smrti Reinerovy. Příspěvky k dějinám jeho vnitřního vývoje v letech 1576–1743, Praha 1915, s. 47–48; Rudolf Kuchynka, Manual pražského pořádku malířského z let 1600–1656, Památky archaeologické 28, 1915, s. 24–46 (40); Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců II, Praha 1950, s. 121; Michal Šroněk, Barokní malířství 17. století v Čechách, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/1, Praha 1989, s. 324–356 (324–325); Michal Šroněk, Mayer, Matyáš (Mathias), in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 498; Michal Šroněk, Pražští malíři 1600–1656. Mistři, tovaryši, učedníci a štolíři v Knize Staroměstského malířského cechu. Biografický slovník (Fontes historiae artium I), Praha 1997, s. 78–81.

Napsat komentář