Maulbertsch, František Antonín

(7. června 1724, Langenargen – 7. srpna 1796, Vídeň)

Něm. Franz Anton Maulbertsch, Maulpertsch. Německý malíř a grafik, autor nástěnných maleb a oltářních a závěsných obrazů. Činný v rakouských a českých zemích a v Uhrách.

Pocházel z Langenargen u Bodamského jezera (Württemberg). Prvním školením prošel u svého otce Antona Maulbertsche (1684–1748). Nejpozději v roce 1739 odešel s podporou hraběte Montforta do Vídně, kde se učil u flámského malíře Petera van Roy. Zároveň byl v letech 1739–1745 a po roce 1749 studentem vídeňské malířské akademie. V roce 1750 získal v akademické soutěži první cenu za obraz Akademie u nohou Minervy (nezvěstný).

V roce 1757 byl Maulbertsch navržen za profesora malby, avšak neuspěl. Od roku 1759 členem akademie. V roce 1770 se stal radou rytecké akademie, vedené Jacobem Matthiasem Schmutzerem (1733–1811).

V roce 1788 se umělec stal členem akademie v Berlíně.

Dílo

1752–1753, Vídeň, piaristický kostel Maria Treu

nástropní malby

1754, Vídeň, jezuitský kostel Devíti andělských kůrů „am Hof“

nástropní malba v kapli sv. Jana Františka Régise

1754, Ebenfurth, zámek

nástropní malby v zámecké kapli a v předsíni kaple

1757, Heiligenkreuz-Guttenbrunn, poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie

nástropní malby ve farním a poutním kostele

1757–1758, Sümeg, farní kostel Vzkříšeného Krista

nástropní a nástěnné malby

1759, Mikulov, piaristický kostel sv. Jana Křtitele

nástropní malby

1759, Kroměříž, zámek

nástropní malby v lenním sálu zámku olomouckých biskupů

1760, Komárno, jezuitský kostel

výzdoba kostela (zaniklá)

1760, Mistelbach, barnabitský klášter

nástropní malba v klášterní knihovně

1763, Trenčianské Bohuslavice, zámek a zámecká kaple

nástropní malby v zámku (zničené) a v kapli

1764, Schwechat, farní kostel

nástěnné malby (zničeno)

1765, Halbturn, zámek

nástropní malba v sálu

1765, Louka u Znojma, klášter premonstrátů

nástropní malba v letním refektáři (zničeno)

1766, Znojmo – Hradiště sv. Hypolita, křižovnický kostel sv. Hypolita

nástropní malby

1766–1767, Vídeň, Nová aula

Křest Kristův, nástropní malba v Janově sálu (Johannessaal) Nové auly vídeňské univerzity (Rakouská akademie věd)

kolem 1769, Brno – Královo Pole, kartouza, kostel Nejsvětější Trojice

nástěnné malby v kostele

1770, Drážďany, dvorní kostel

malířská výzdoba kaple sv. Benna (zničeno)

1770–1771, Vác, katedrála

nástropní malby

1772–1773, Győr, katedrála

nástropní malby

1775–1776, Innsbruck, Hofburg

nástropní malba v hlavním sálu

1778, Louka u Znojma, klášter premonstrátů

nástropní malba v knihovním sálu (zničeno)

1781, Bratislava, Primaciální palác

nástropní malba v kapli

1783, Szombathely, biskupský palác

nástropní malba v sálu

1782–1783, Pápa, farní kostel

nástropní malby

1792, Eger, lyceum

nástropní malba v kapli

1794, Praha – Strahov, Královská kanonie premonstrátů

Duchovní vývoj lidstva, nástropní malba ve Filozofickém sálu Strahovské knihovny

1795, Szombathely, katedrála

nástropní malby

Literatura

Ignaz de Luca, Das gelehrte Oesterreich. Ein Versuch I/2, Wien 1778, s. 330–332; Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien II, Prag 1815, sl. 281–285; Constant Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich XVII, Wien 1867, s. 136–139; Paul Beck, Maulbertsch, Franz Anton, in: Allgemeine Deutsche Biographie XX, Leipzig 1884, s. 689–691; Otto Benesch, Maulbertsch. Zu den Quellen seiner malerischen Stiles, Städel-Jahrbuch 3, 1924, s. 107–176; Vladimír Denkstein, Podíl Č. Budějovic na díle F. A. Maulbertsche, Ročenka Vlastivědné společnosti jihočeské 1934, 1935, s. 16–20; Friedrich Gerke, Die Fresken des Franz Anton Maulbertsch in der Pfarkirche zu Sümeg (= Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse 21), Mainz 1950; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců II, Praha 1950, s. 115–116; Otto Benesch, Franz Anton Maulbertsch und die Kunst des österreichisches Barock im Jahrhundert Mozarts, Wien 1956; Klára Garas, Franz Anton Maulbertsch, Budapest 1960; Ivo Krsek, Ein Beitrag zum Problem des Kolorits in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. F. A. Maulbertschs Freskogemälde im Lehensaal des Kremsierer Schlosses, Sborník prací filozofické fakulty brněnské university F 5, 1961, s. 349–366; Ivo Krsek, Das Fresko von Franz Anton Maulbertsch im Lehensalal der Kremsierer Residenz. Zur Frage seines Kolorits, Alte und Moderne Kunst 87, 1966, s. 16–23; Klára Garas, Franz Anton Maulbertsch. Leben und Werk (mit Oeuvrekatalog geordnet nach Standorten), Salzburg 1974; Ivo Krsek, František Antonín Maulbertsch, Praha 1974; Ivo Krsek, Franz Anton Maulbertsch (Katalog, Ausstellung anläßlich seines 250. Geburtstages), Wien 1974; Bruno Bushart, Der frühe Maulbertsch 1724–1755, Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung 93, 1975, s. 95–102; Franz Martin Haberditzl, Franz Anton Maulbertsch, Wien 1977; Pavel Preiss, Alegorie výchovy mládeže v díle F. A. Maulbertsche, Umění 26, 1978, s. 348–369; Eduard Hindenlang (ed.), Franz Anton Maulbertsch und sein Kreis in Ungarn aus den Beständen des Museums der Bildenden Künste Budapest, der Ungarischen Nationalgalerie Budapest und dem Museum für christliche Kunst in Esztergom (Katalog Museum Langenargen am Bodensee), Langenargen – Sigmaringen 1984; Pavel Preiss, Filozofický sál. Duchovní vývoj lidstva na fresce Františka Antonína Maulbertsche, in: Pravoslav Kneidl – Anna Rollová – Pavel Preiss, Strahovská knihovna, Praha 1988, s. 97–149; Antonín Jirka, Totus erat caesareus. Das Programm des Frescos von Franz Anton Maulbertsch im Lehenssaal des Schlosses von Kremsier, Mitteilungen der Österreichischen Galerie 32/33 (76/77), 1988–1989, s. 5–17; Hannes Etzlstorfer, Maulbertsch, Franz Anton, in: Neue Deutsche Biographie XVI, Berlin 1990, s. 429–430; Hubert Hosch, Franz Anton Maulbertsch und Süddeutschland. Anmerkungen zu Ein- bzw. Rückwirkungen und zu Fragen der Eigenhändigkeit, Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung 108, 1990, s. 161–196; Ingeborg Dorchenas, Maulbertsch, Franz Anton, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon V, Bautz, Herzberg 1993, sl. 1044–1051; Karl Möseneder, Die ‚Weisheit‘ der Auklärung. Maulbertschs Bibliogheksfresko in Klosterbruck un Korbers ‚Historische Erklärung‘, in: Klaus Discherl (ed.), Bild und Text im Dialog, Passau 1993, s. 169–188; Karl Möseneder, Franz Anton Maulbertsch. Aufklärung in der barocken Deckenmalerei, Wien – Köln – Weimar 1993; Lubomír Slavíček, Maulbertsch (Maulpertsch), Franz Anton, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 495–496; Eduard Hindelang (ed.), Franz Anton Maulbertsch und sein schwäbischer Umkreis (Katalog Museum Langenargen am Bodensee), Langenargen – Sigmaringen 1996; Hubert Hosch, Zur Botschaft des Weihnachtsbildes von Franz Anton Maulbertsch (1724–1796) in der Pfarrkirche Sümeg/Ungarn. Einige Gedanken zum 200. Todesjahr des von Langenargen gebürtigen Barockmalers, Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung 114, 1996, s. 73–80; Christiane Lemmens, Studien zur Bildgenese im Oeuvre des Franz Anton Maulbertsch (1724–1796). Zeichnung – Ölskizze – Ausführung (Studien zur Kunstgeschichte 2), Bonn 1996; Eduard Hindenlang (ed.), Franz Anton Maulbertsch und der Wiener Akademiestil (Katalog Museum Langenargen am Bodensee), Langenargen – Sigmaringen 1997; Monika Dachs, Franz Anton Maulbertsch in Langenargen, Barockberichte 16/17, 1998, s. 1–8; Monika Dachs, Neue Überlegungen zum sogenannten Selbstporträt des Franz Anton Maulbertsch, Barockberichte 16/17, 1998, s. 44–53; Monika Dachs, Franz Anton Maulbertsch (1724–1796). Studien zur Wiener Malerei in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts I–III (Habilitationsschrift), Wien 2003; Monika Dachs, „… Mahlergehilfen, Materialien, Kost und Reisespesen…“ Der Maler Franz Anton Maulbertsch (1724–1796) als künstlerischer Unternehmer, in: Friedrich Polleroß (ed.), Reiselust und Kunstgenuss. Barockes Böhmen, Mähren und Österreich, Petersberg 2004, s. 201–218; Thomas DaCosta Kaufmann, Painterly Enlightenment. The Art of Franz Anton Maulbertsch, 1724–1796, Chapel Hill 2005; Zora Wörgötter – Jiří Kroupa (edd.), Die Kirche des Gegeißelten Heilands in Dyje, Brünn 2005; Monika Darchs, Franz Anton Maulbertsch und seine Mitarbeiter. Arbeitsteilung und Werkstattstruktur im Bereich der Wandmalerei, Bulletin Moravské Galerie v Brně 61, 2005, s. 205–222; Monika Dachs, „… pro decoratione Ecclesiae Mühlfraunensis“. Überlegungen zu Datierung und Motivgeschichte der Deckenfresken in der Wallfahrtskirche von Dyje, in: Zora Wörgötter – Jiří Kroupa (edd.), Die Kirche des Gegeißelten Heilands in Dyje, Brünn 2005, s. 63–77; Jiří Kroupa – Zora Wörgötter (edd.), Kostel Bičovaného Spasitele v Dyji, Brno 2005; Zora Wörgötter (ed.), Franz Anton Maulbertsch und sein Umkreis in Mähren. Ausgewählte Werke aus tschechischen Sammlungen (Katalog Museum Langenargen am Bodensee), Langenargen 2006; Monika Dach, Franz Anton Maulbertsch in Mähren, in: Zora Wörgötter – Eduard Hindelang (edd.), Franz Anton Maulbertsch und sein Umkreis in Mähren. Ausgewählte Werke aus tschechischen Sammlungen, Langenargen 2006, s. 15–17; Franz Martin Haberditzl, Franz Anton Maulbertsch, Wien 2006; Orsolya Byubryák, Ein vergessener Mäzen von Franz Anton Maulbertsch: Anton Graf Erdődy (1714–1769), in: Barbara Balážová (ed.), Generationen, Interpretationen, Konfrontationen, Bratislava 2007, s. 49–59; Eduard Hindelang – Lubomír Slavíček (edd.), Franz Anton Maulbertsch und Mitteleuropa. Festschrift zum 30-jährigen Bestehen des Museums Langenargen, Brno 2007; Einige Anmerkungen zur Motivgeschichte in Maulbertschs Frühwerk: Die vier Kabinettbilder der Epiphanie und der Schlüsselübergabe an Petrus in den Museen von Friedrichshafen, Langenargen und Opava, in: Eduard Hindelang – Lubomír Slavíček (edd.), Franz Anton Maulbertsch und Mitteleuropa, Festschrift zum 30-jährigen Bestehen des Museums Langenargen, Langenargen 2007, s. 59–77; Werner Telesko, Die Taufe Christi nach dem Johannesevangelium und die Programmatik des „Johannessaals“ der alten Wiener Universität, Jahrbuch für Internationale Germanistik 40, 2008, s. 33–47; Agnes Husslein-Arco – Michael Krapf (edd.), Franz Anton Maulbertsch. Ein Mann von Genie (Katalog, Ausstellung Belvedere), Wien 2009; Monika Dachs, Es muss nicht immer Maulbertsch sein! Die Ölskizzen und ihre Zuschreibungsproblematik, in: Agnes Husslein-Arco – Michael Krapf (edd.), Franz Anton Maulbertsch. Ein Mann von Genie (Katalog, Ausstellung Belvedere), Wien 2009, s. 93–107; Monika Dachs, Franz Anton Maulbertsch als Chronist? Allegorie und Zeitgeschehen im Fresko der Verleihung des St. Stephansordens, Acta Historiae Artium 50 (Festschrift Klára Garas zum 90. Geburtstag), 2009, s. 107–118; János Jernyei Kiss, Barokk mennyország. Vallásos képzelet és festett valóság, Budapest 2009; Michaela Šeferisová Loudová, „Duchovní vývoj lidstva“ na klenbě Filosofického sálu strahovské kanonie, in: Evermond Gejza Šidlovský (ed.), Brána vědění. Filosofický sál Strahovské knihovny, Praha 2010, s. 18–41; Marek Pučalík – Tomáš Valeš, Neue Feststellungen zum Prager Schaffen Franz Anton Maulbertschs, Umění 58, 2010, s. 158–163; Tomáš Valeš, Franz Anton Maulbertsch, Andreas Brugger a bratrstvo Neposkvrněného početí Panny Marie v Podivíně, Opuscula historiae artium 59, 2010, s. 86–91; Wolfgang Huber (ed.), Maulbertsch! Junger Meister – Altes Testament (Sonderausstellung Diözesanmuseum St. Pölten), St. Pölten 2011; Monika Dachs, Altbekanntes neu entdeckt: „Josef wird von seinen Brüdern entkleidet“ und die „Opferung Isaaks“. Zwei alttestamentarische Szenen und ihre Stellung im reifen Frühwerk des Franz Anton Maulbertsch, in: Wolfgang Huber (ed.), Maulbertsch! Junger Meister – Altes Testament (Sonderausstellung Diözesanmuseum St. Pölten), St. Pölten 2011, s. 13–33; Monika Dachs – Andreas Gamerith, Signum habentes salutis: Maulbertschs Fresken in der Wallfahrtskirche von Heiligenkreuz – Gutenbrunn, in: Wolfgang Huber (ed.), Maulbertsch! Junger Meister – Altes Testament (Sonderausstellung Diözesanmuseum St. Pölten), St. Pölten 2011, s. 53–77; Michaela Šeferisová Loudová, Modello Franze Antona Maulbertsche k nástropnímu obrazu ve Filosofickém sále Strahovské knihovny, in: Lubomír Slavíček – Pavel Suchánek – Michaela Šeferisová Loudová (edd.), Chvála ciceronství. Umělecká díla mezi pohádkou a vědou, Brno 2011, s. 165–177; Monika Dachs, Die Rolle druckgraphischer Vorlagen im Œuvre des Franz Anton Maulbertsch, Ikonotheka. Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego 23, 2012, s. 99–115; Michaela Šeferisová Loudová, Bohatá pokladnice konceptů a idejí. Ikonografické programy a jejich tvůrci v období baroka na Moravě, Opuscula Historiae Artium 61, 2012, s. 134–155; Michaela Šeferisová Loudová, „Historische Beschreibungen“ von Maulbertschs Fresken in Dyje, Louka und Strahov: einige Bemerkungen zur Beziehung zwischen Text und Bild, Ars 47, 2014, s. 84–92; Susanne Müller-Bechtel, Die Ausmalung der Benno-Kapelle in der Katholischen Hofkirche zu Dresden durch Franz Anton Maulbertsch, in: Claudia Kunde – Antré Thieme (edd.), Ein Schatz nicht von Gold. Benno von Meißen, Sachsens erster Heiliger (Katalog zur Sonderausstellung, Albrechtsburg Meissen, 12. Mai bis 5. November 2017), Petersberg 2017, s. 514–519.

Externí odkazy

Maulbertsch, Franz Anton, in: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich (BLKÖ); Paul Beck, Maulbertsch, Franz Anton, in: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB); Hannes Etzlstorfer, Maulbertsch, Franz Anton, in: Neue Deutsche Biographie (NDB); Georg Lechner, Franz Anton Maulbertsch, in: Belvedere; Franz Anton Maulbertsch, in: Moravská galerie. Sbírky on-line; Franz Anton Maulbertsch, in: web umenia; Franz Anton Maulbertsch, in: Wikipedia

František Antonín Maulbertsch, Klanění tří králů, nástěnná malba, kostel Povýšení sv. Kříže, Sümeg, 1757–1758 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
František Antonín Maulbertsch, Biskup Bruno ze Schauenburgu před králem Přemyslem Otakarem II. (detail), nástropní malba, lenní sál, zámek Kroměříž, 1759 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
František Antonín Maulbertsch, Duchovní vývoj lidstva, nástropní malba, Filosofický sál, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 1794 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
František Antonín Maulbertsch, Duchovní vývoj lidstva (detail se signaturou umělce), nástropní malba, Filosofický sál, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 1794 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář