Mathey, Jean Baptiste

(kolem 1630, Dijon? – 1695/1696, Paříž)

Též Jean Baptiste Matthey, Matthei, Mathieu, Matheus Burgundus, něm. Johann Baptist Matthäi, v české literatuře též Jan Křtitel Mathey. Burgundský malíř a architekt, činný v Čechách.

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien II, Prag 1815, sl. 279; Johann Joseph Morper, Der Prager Architekt Jean Baptiste Mathey. Studien zur Geschichte des Prager Barocks, München 1927; Oldřich Stefan, Příspěvky k dějinám české barokní architektury. Skupina římského směru – G. B. Matthei, Památky archeologické 35, 1927, s. 79–116; Heinrich Gerhard Franz, Bauten und Baumeister der Barockzeit in Böhmen. Entstehung und Ausstrahlungen der böhmnishcen Barockbaukunst, Leipzig 1962, s. 20–21, 25, 35–39, 42–43, 45–46, 49–50, 52, 58, 68, 73, 84–85, 105, 109, 124–125, 138, 157, 173, 175; Antonín Jirka, J. B. Mathey und einige Fragen der böhmischen Architektur um 1700, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity 21 / F 16, 1972, s. 131–153; Jiří Kropáček, Architekt J. B. Mathey a zámek Trója v Praze, Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 1 (1987), Praha 1988, s. 47–98; Věra Naňková, Architektura 17. století v Čechách, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/1, Praha 1989, s. 249–278 (270–277); Věra Naňková, Mathey (Matthi, Mathieu, Matheus Budgundus ap.), Jean Baptiste, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 492; Pavel Zahradník, Archivní nálezy k dílu Jana Křtitele Matheye, Umění 45, 1997, s. 547–554; Mojmír Horyna, Římský vliv v pražské sakrální architektuře 17. století a Jean Baptiste Mathey, in: Jaroslav Pánek – Vilém Herold (edd.), Baroko v Itálii – baroko v Čechách | Barocco in Italia, Barocco in Boemia. Setkávání osobností, idejí a uměleckých forem (Sborník příspěvků z italsko-českého sympozia, Praha 19.–21. dubna 1999), Praha 2003, s. 533–538; Věra Naňková – Pavel Vlček, Mathey, Jean Baptiste, in: Pavel Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 409–411; Martin Mádl, “…mio capital nemico a causa della profession”. Mathey’s not altogether friendly encounter in Prague with Domenico Egidio Rossi, Czech and Slovak Journal of Humanities Historia artium 2, 2014, s. 139–147; Richard Biegel, Architektonický předěl v díle Jeana Baptisty Matheye, in: Petr Macek – Richard Biegel – Jakub Bachtík (edd.), Barokní architektura v Čechách, Praha 2015, s. 152–179; Jiří M. Havlík, Jan Fridrich z Valdštejna. Arcibiskup a mecenáš doby baroka, Praha 2016, s. 8, 17–18, 42, 49, 50–52, 90–91, 136–139, 239, 248.

Napsat komentář