Marchetti, Giovanni Francesco

(18. února 1668, Trident – 5. května 1694)

Tridentský malíř, spoluautor nástěnných maleb, činný v Praze.

Giovanni Francesco Marchetti se narodil v Tridentu jako syn malíře Francesca Marchettiho (1641–1698) a jeho první manželky Lucie roz. Sinistraro, která zemřela při porodu. Učil se u svého otce a stal se jeho spolupracovníkem. V jednom ze svých dopisů jej otec označuje jako malíře květin a ovoce.

Svého otce Giovanni Francesco následoval do Prahy a v letech 1689–1690 s ním spolupracoval na malířské výzdobě šternberské vily Troja. Podíl obou malířů, jejichž jména jsou na malbách uvedena, neumíme rozlišit. V Praze Giovanni Francesco roku 1694 ve věku pouhých dvaceti šesti let předčasně zemřel.

Literatura

Pavel Preiss, Medailony architektů, sochařů a malířů, in: Pavel Preiss – Mojmír Horyna – Pavel Zahradník, Zámek Trója u Prahy. Dějiny, stavba, plastika a malba II, Praha – Litomyšl 2000, s. 305–331 (326); Paolo Dalla Torre, Marchetti, Francesco, in: Dizionario biografico degli italiani LXIX, Roma 2007, s. 640–642; Pietro Delpero, Dal Trentino alla Boemia. Francesco Marchetti un pittore nella Mitteleuropa del Seicento (= Monografie, Nuova serie 15), Trento 2021, s. 20, 35, 43, 77, 87, 92, 95, 97, 99–101, 105–106, 110, 161, 164, 166, 168, 170, 172, 175, 181, 188, 190–191, 214, 218, 221.

Externí odkazy

Paolo Dalla Torre, Marchetti, Francesco, in: Treccani. Dizionario Biografico degli Italiani

Napsat komentář