Liška, Jan Kryštof

(1650, Vratislav – 23. srpna 1712, Lubuš)

Něm. Johann Christoph Lischka, Lisca, Liska, Lisska. Slezský malíř, autor oltářních a závěsných obrazů a nástěnných maleb.

Syn královského úředníka a kancelisty kláštera cisterciáků ve slezské Lubuši a jeho manželky Reginy. Po otcově smrt se jeho Regina provdala za malíře Michaela Leopolda Willmanna (1630–1706). Jan Kryštof se stal Willmannovým žákem a pomocníkem. V letech 17670–1676/1677 pobýval v Itálii, kde se mimo jiné zdokonalil v technice freskové malby. Po návratu působil několik let ve Willmannově dílně.

V roce 1689 se usadil v Praze a pracoval především pro různé české kláštery.

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien II, Prag 1815, sl. 211–213; Constant von Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich XV, Wien 1866, s. 243; Müller, Rudolf, Lischka, Johann Christoph, in: Allgemeine Deutsche Biographie XVIII, 1883, s. 754–755; František Xaver Jiřík, Liškův hlavní oltář v kostele sv. Mikuláše na Starém Městě v Praze, Časopis Společnosti přátel starožitností českých v Praze 33, 1925, s. 169–171; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců II, Praha 1950, s. 41; Erich Hubala, Malerei, in: Karl M. Swoboda (ed.), Barock in Böhmen, Hamburg – Berlin 1964, s. 197–274, 324–330 (204, 208, 322, 325–326; Pavel Preiss, Johann Christoph Liška und die Anfänge der Barocksizze in Mitteleuropa, in: Jaroslav Pešina (ed.), Sborník k sedmdesátinám Jana Květa, Praha 1965, s. 183–190; Jaromír Neumann, Jan Kryštof Liška I, Umění 15, 1967, s. 135–176; Jaromír Neumann, Jan Kryštof Liška II, Umění 15, 1967, s. 260–311; Jaromír Neumann, Český barok, Praha 1969, s. 39, 58–60, 62, 66, 70, 72, 75, 88, 125, 136, 174–177, 179, 196–198; Pavel Preiss, Jan Krzysztof Liška. Przyczynki do studiów nad twórczością, Roczniki Sztuki Śląskiej 7, 1970, s. 107–141; Jaromír Neumann, Český barok, Praha 1974, s. 53, 74, 83–86, 88, 91, 93, 97–98, 100, 107, 109, 11, 113, 115, 118, 122, 138, 197, 209, 248–251, 254, 271, 273, 278; Pavel Preiss, Barockzeichnung. Meisterwerke des böhmischen Barocks, Praha 1979, s. 79–85; Pavel Štěpánek, Jan Kryštof Liška a tzv. Puchnerova archa, Umění 27, 1979, s. 146–163; Pavel Preiss, Malířství vrcholného baroka v Čechách, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/2, Praha 1989, s. 540–611 (562–570); Michal Šroněk, Liška (Lisca, Liska), Jan Kryštof, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 454–455; Pavel Preiss, Česká barokní kresba | Baroque Drawing in Bohemia, Praha 2006, s. 90–91; Emilia Kłoda, „Silesian Raphael“ or „Master of Bohemian Baroque“? Some remarks on constructing the biography of Christoph Lischka in history of art, Biuletyn historii sztuki 78, 2016, s. 117–132; Emilia Kłoda, Forgotten artworks by Johann Christoph Lischka. The conservator’s examination of the baroque paintings, Journal of Heritage Conservation 53, 2018, s. 16–30; Emilia Kłoda, Obraz Drzewo genealogiczne Piastów opolskich. Nieznana realizacja Johanna Christopha Lischki na terenie Śląska w kontekście nowożytnej kultury pamięci o Piastach, in: Bogusław Czechowicz – Joanna Filipczyk – Andrzej Kozieł (edd.), Sztuka Dawnego Opola, Opole 2018, s. 71–86; Andrzej Kozieł, Rysunki Michaela Willmanna (1630–1706), Wrocław 2000, s. 11, 13–14, 21, 43, 50–51, 85, 88, 95, 109, 114, 116, 122–123, 127, 157, 174, 187–198, 200–202, 204, 207, 218, 223, 226, 259, 274, 275, 305, 328, 348, 381–388, 394, 398, 402, 414, 418, 423; Andrzej Kozieł, Unknown Silesian Source for the Statue of St. Luitgard on Charles’ Bridge in Prague, Umění 48, 2000, s. 92–95; Andrzej Kozieł, Michael Willmann und sein Kreis. Johann Christoph Liška, Georg Wilhelm Neunhertz und Johann Jakob Eybelwieser. Zeichnungen, Salzburg 2001, s. 34–40, 108–115, č. kat 42–47; Andrzej Kozieł, Angelus Sileusius, Bernhard Rosa i Michael Willmann, czili sztuka i mistyka na Śląsku w czasach baroku, Wrocław 2006, s. 301, 303,305, 349, 351, 357, 370, 372–373, 379, 429; Andrzej Kozieł, Mezi reklamou a komemorací. Signatury slezských malířů v období baroka, Opuscula Historiae Artium 59, 2010, s. 42–51 (45); Andrzej Kozieł, Michael Willmann i jego malarska pracownia, Wrocław 2013, s. 12, 18, 28–30, 32, 58–60, 62, 76–77, 80, 88, 90, 113–117, 120, 122–124, 126, 132, 139, 156, 161, 183, 196–197, 204, 211, 212–214, 224, 229–230, 235, 274, 279, 301, 330, 352, 357–358, 360–362, 372, 377, 428, 430, 445, 445, 454, 478–480, 486, 501, 508, 512–513, 521, 529–534, 543, 545–548, 556, 559, 561, 564, 575, 582, 584–585, 589–591, 593–595, 601, 603, 605–609, 613, 618, 644, 682, 691, 777, 779, 785, 790, 792, 796, 801, 808; Andrzej Kozieł (ed.), Malarstwo barokowe na Śląsku, Wrocław 2017, s. 29–30, 37, 58, 111, 130–131, 136, 144, 157–158, 166–167, 191, 196, 202.

Externí zdroje

Lischka, Johann Christoph, in: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich (BLKÖ); Rudolf Müller, Lischka, Johann Christoph, in: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB)

Napsat komentář