Lichtenreiter, František

(1700, Pasov – 14. července 1775, Praha)

Též Franz, Francesco Lichtenreiter, Liechtenreiter. Malíř z rodiny pocházející z Gorice, usazený v Praze, autor nástěnných maleb a oltářních a závěsných obrazů.

Pracoval pro břevnovské benediktini a pro strahovské premonstráty.

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien II, Prag 1815, sl. 202; Constant Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich XV, Wien 1866, s. 108–109; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců II, Praha 1950, s. 36; Bosls bayerische Biographie. 8000 Persönlichkeiten aus 15 Jahrhunderten, Regensburg 1983, s. 479; Milada Vilímková – Pavel Preiss, Ve znamení břevna a růží. Historický, kulturní a umělecký odkaz benediktinského opatství v Břevnově, Praha 1989, s. 98, 256; Andrea Antonello – Walter Klainscek, I Lichtenreiter nella Gorizia del Settecento, Monfalcone 1996; Marcela Sýkorová, Malířské dílo Františka Lichtenreitera (diplomová práce – Filosofická fakulta University Karlovy), Praha 1996; Marcela Sýkorová, František Lichtenreiter a jeho tvorba pro strahovské premonstráty, Bibliotheca Strahoviensis 3, 1997, s. 75–88; Marcela Sýkorová, Několik poznámek k tvorbě Františka Lichtenreitera pro břevnovsko-broumovské benediktiny, Posel z Budče 16, 1999, s. 45–50; Radka Heisslerová, Malíři Nového Města pražského v období baroka. Edice písemných materiálů novoměstského malířského cechu (= Umění v archivu 7), Praha 2022, s. 51, 57, 84–85, 96, 100, 129, 130, 134, 145, 201–202, 212.

Externí odkazy

Liechtenreiter, Franz, in: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich (BLKÖ)

František Lichtenreiter, Ukládání Krista do hrobu, nástěnná malba, schodiště, klášter benediktinů, Praha – Břevnov (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
František Lichtenreiter, Kristus umývá nohy apoštolům, nástropní malba, kapitulní síň, klášter benediktinů, Praha – Břevnov, 1745 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
František Lichtenreiter, Kristus umývá nohy apoštolům (detail), nástropní malba, kapitulní síň, klášter benediktinů, Praha – Břevnov, 1745 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
František Lichtenreiter, Klanění pastýřů, nástropní malba, kapitulní síň, klášter benediktinů, Praha – Břevnov, 1745 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
František Lichtenreiter, Kristus umývá nohy apoštolům (detail se signaturou umělce), nástropní malba, kapitulní síň, klášter benediktinů, Praha – Břevnov, 1745 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář