Liebl, Antonín

(† říjen 1747)

V písemných pramenech uváděn také jako Leibl, Liebel. Malíř původem ze Sokolova, člen malostranského a staroměstského malířského cechu.

Vyučil se u malostranského malíře Jana Jiřího Schummera (†1719), který jej z učení propustil v roce 1710. Roku 1715 platil kvartál staroměstskému malířskému cechu. Později se přestěhoval zpět na Malou Stranu, kde vstoupil do malířské korporace v roce 1720 a platil zde poplatky do roku 1740. Měšťanské právo na Malé Straně získal roku 1725. Bydlel v domě u výrobce louten Tomáše Edlingera, kde neplatil žádnou činži. Podle záznamů tereziánského katastru vykazoval v roce 1726 roční výdělek ve výši 120 zlatých a neměl u sebe žádného tovaryše.

Prameny

Archiv hlavního města Prahy, Sbírka rukopisů, sign. 570, Kniha měšťanských práv, 1704–1728, Malá Strana, fol. 404v–405r; Archiv Národní galerie v Praze, Pražská malířská bratrstva, přír. č. AA 1212, Kniha malířského bratrstva malostranského, 1674–1781, fol. 33r; Ibidem přír. č. AA 1213, Seznam jmen malířů malostranských, 1674–1780, pag. 22; Ibidem přír. č. AA 1218, Korespondence staroměstského a malostranského malířského bratrstva, 1592–1782, složka č. 105, Protokol cechovních schůzí 1740–1741.

Literatura

Bohumil Matějka, Příspěvky k dějinám Pražského baroka, Památky archaelogické a místopisné 18, 1898–1899, sl. 541–543 (543); Paul Bergner, Extrakt des Prag-Kleinseitner Maler-Protokolls, Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen 52, 1914, s. 348–358 (357); Julius Leisching, Die Prag-Kleinseitner Malergilde, Mitteilungen des Erzherzog Rainer-Museum für Kunst und Gewerbe 32, 1914, s. 161–169 (165, 167); Rudolf Kuchynka, Účetní kniha staroměstského pořádku malířského z let 1699–1781, Památky archaeologické 28, Praha 1916, s. 78–88 (85); Radka Heisslerová, Malířský cech Menšího Města pražského. Malostranští umělci v 17. a 18. stoletíEdice (= Umění v archivu 5), Praha 2016, s. 40, 110, 177, 178, 180, 236, 248, 249; Tomáš Sekyrka, Život pražských malířů v 17. a 18. století (disertační práce – Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Praha 2016, s. 144.

Autor | autorka

Radka Heisslerová (NGP)

Napsat komentář