Licht, Josef Ferdinand

(12. dubna 1748, Opava – 29. března 1822, Brno)

Malíř, autor oltářních a závěsných náboženských obrazů, portrétista činný v Brně.

Žák opavského malíře Ignáce Günthera (1727–1807). Usadil se a působil v Brně. Byl učitelem řady malířů, např. Jana Nepomuka Ondřeje Gebhardta (1798–1879) a Antonína Jana Ferenze (1801–1874).

Literatura

Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců II, Praha 1950, s. 36; Marie Mžyková, Licht, Ferdinand, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 442; Marie Schenková – Jaromír Olšovský, Barokní malířství a sochařství v západní části českého Slezska, Opava 2001, s. 57, č. kat. M.24.1.

Napsat komentář