Leicher, Felix Ivo

(19. května 1727, Bílovec – 22. února 1812, Vídeň)

Vídeňský malíř, autor oltářních obrazů.

Vystudoval piaristické gymnázium v Příboře. Základům malířství se naučil v dílně příborského malíře Franze Andrey Schaffera v letech 1745–1749. Od roku 1751 se učil na malířské akademii ve Vídni. V roce 1754 obdržel II. cenu za obraz Pomazání Saula na krále (Germanisches National Museum, Norimberk).

Patřil k okruhu umělců soustředěných kolem malíře Františka Antonína Maulbertsche, nepodléhal však expresivnímu vlivu Trogerova a Maulbertschova díla. Bezprostředně na něho naopak zapůsobilo dílo Michelangela Unterbergera. Inspiroval se také díly benátských umělců a Petra Paula Rubense.

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien II, Prag 1815, sl. 191–192; Leicher, Felix Ivo, in: Constant Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich XIV, Wien 1865, s. 322; Emil Jelonek, Felix Ivo Leicher, Das Kuhländchen 7, 1926, s. 17–20, 33–37, 49–52; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců II, Praha 1950, s. 19–20; Klára Garas, Felix Ivo Leicher, 1727–1811, Bulletin du Musée National Hongrois des Beaux-Arts 13, 1958, s. 87–103; Lubomír Slavíček, Felix Ivo Leicher 1727–1812. K jeho dílu na našem území (diplomová práce – Filosofická fakulta University Jana Evangelisty Purkyně), Brno 1972; Lubomír Slavíček, Felix Ivo Leicher 1727–1812 (disertační práce – Filosofická fakulta University Jana Evangelisty Purkyně), Brno 1972; Lubomír Slavíček, K obrazu F. I. Leichera z bývalého františkánského kostela v Opavě, Umění 21, 1973, s. 349–353; Ivo Krsek, Nové poznatky k dějinám malířství 18. století na Moravě. František Řehoř Ignác Eckstein, Jan Kryštof Handke, Juda Tadeáš Josef Supper, Jan Lukáš Kracker, Felix Ivo Leicher, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity F/26–27, 1978, s. 65–69; Lubomír Slavíček, Příspěvky k poznání díla Felixe Ivo Leichera na severní Moravě, Sborník památkové péče v Severomoravském kraji 5, 1982, s. 33–61; Lubomír Slavíček, Leicher, Felix Ivo, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 443; Lubomír Slavíček, Skici a kresby v díle Felixe Ivo Leichera. Několik poznámek a nových určení, in: Vít Vlnas – Tomáš Sekyrka (edd.), Ars baculum vitae. Sborník studií z dějin umění a kultury. K sedmdesátým narozeninám Prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc., Praha, Národní galerie v Praze 1996, s. 290–30; Marie Schenková – Jaromír Olšovský, Barokní malířství a sochařství v západní části českého Slezska, Opava 2001, s. 5556, č. kat. M.23.12; Lubomír Slavíček, …in einer angenehmen Haltung gemalt. Felix Ivo Leicher a jeho „znovuobjevený“ oltářní obraz v Muzeu umění v Olomouci, Bulletin Moravské galerie v Brně 61, 2005, s. 115124; Lubomír Slavíček, Leicher, ein Maler ohne Eigenschaften? Versuch einer Stildefinition seines Oeuvres, in: Eduard Hindelang – Lubomír Slavíček (edd.), Franz Anton Maulbertsch und Mitteleuropa. Beiträge zum 30-jährigen Bestehen des Museums Langenargen, Langenargen – Brno 2007, s. 221–243.

Externí odkazy

Leicher, Felix Ivo, in: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich

Napsat komentář