Kuben, Jan

(15. prosince 1697, Bystřice v Kladsku 18. října 1771, Opolí)

Též Johann Kuben, člen řádu Tovaryšstva Ježíšova, malíř, autor nástěnných maleb a oltářních obrazů.

Literatura

Bogusław Szybkowski (ed.), Magia iluzji. Dzieło Jana Kubena, Opole 2000; Petra Nevímová, Jan Kuben, „vir memoriae immortalis“, in: Jan Royt – Petra Nevímová (edd.), Album amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny, Praha 2005, s. 124–132; Mojmír Horyna – Petra Oulíková, Kostel sv. Klimenta, Odolena Voda, Odolena Voda 2007; Petra Oulíková, Przyczynek do życia i twórczości Jana Kubena w Czechach, in: Antonina Żaba (ed.), Brzeg. Kościół pw. Podwyższenia Kryża św. (= Spotkanie z zabytkem 3/III), Gliwice 2009, s. 63–80.

Externí odkazy

Jan Kuben, in: Odolena Voda, oficiální webové stránky města

Jan Kuben, Oslava Ježíšova jména, nástropní malba, kostel sv. Klimenta, Odolena Voda (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Jan Kuben, iluzivní oltář, nástěnná malba, kostel sv. Klimenta, Odolena Voda (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář