Kuen, Franz Anton

(1679–1742)

Též František Antonín Kuen. Sochař působící v letech 1713–1719 v Čechách.

Tvorba blízká dílu Matyáše Bernarda Brauna.

Literatura

Ivo Kořán, Kuen, František Antonín, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 423.

Napsat komentář