Krodel, Jan Zikmund

(1650 – 11. dubna 1713, Praha)

Též Johann Sigismund Crodel, Crodelli, Grodl, Gradel. Malíř nástěnných maleb původem z Plané, člen malostranského malířského cechu.

Poprvé je v Praze zaznamenán roku 1692, kdy se podle strahovské matriky oženil s vdovou po staviteli Hansi Georgovi Gottwickovi (1625–1684). Bydlel na Strahově a na Pohořelci. Představení malostranského malířského cechu jej opakovaně předvolávali před cechovní shromáždění kvůli štolířství; seznam malostranských štolířů z 13. dubna 1693 u jeho jména uvádí, že se živí malířskou profesí mimo cech již čtrnáct let. V roce 1694 pak Krodel do malostranské korporace vstoupil. Pohřben byl u kostela sv. Rocha na Strahově.

Dílo

1687, Libochovice, zámek

nástěnné malby v zámecké kapli (zaniklé)

1710, Praha – Malá Strana, cech

21 mědirytů odvedených cechovním představeným místo poplatků

Prameny

Archiv Národní galerie v Praze, Pražská malířská bratrstva, přír. č. AA 1212, Kniha malířského bratrstva malostranského, 1674–1781, fol. 19r; Ibidem přír. č. AA 1213, Seznam jmen malířů malostranských, 1674–1780, pag. 18; Ibidem přír. č. AA 1218, Korespondence staroměstského a malostranského malířského bratrstva, 1592–1782, složka 113, Výroční počty malostranského malířského cechu 1694–1701, fol. 1v, 3r; Ibidem Výroční počty malostranského malířského cechu 1708–1711, fol. 1v, 4r–v.

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815, sl. 297; Paul Bergner, Extrakt des Prag-Kleinseitner Maler-Protokolls, Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen 52, 1914, s. 348–358 (353, 356); Julius Leisching, Die Prag-Kleinseitner Malergilde, Mitteilungen des Erzherzog Rainer-Museum für Kunst und Gewerbe 32, 1914, s. 161–169 (163, 164, 166); Karel Vladimír Herain, České malířství od doby rudolfinské do smrti Reinerovy. Příspěvky k dějinám jeho vnitřního vývoje v letech 1576–1743, Praha 1915, s. 112 (uvádí, že pocházel z Boru a že zemřel 14. 10. 1698); Antonín Podlaha, Materialie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách, Památky archeologické 32, 1921, s. 117–124 (119); Radka Heisslerová, Malířský cech Menšího Města pražského. Malostranští umělci v 17. a 18. stoletíEdice (= Umění v archivu 5), Praha 2016, s. 33, 55, 99, 157, 159, 167, 169, 170, 220; Tomáš Sekyrka, Život pražských malířů v 17. a 18. století (disertační práce – Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Praha 2016, s. 71.

Autor | autorka

Radka Heisslerová (NGP)

Napsat komentář