Kohl, Ludvík

(14. dubna 1746, Praha – 21. června 1821, Praha)

Něm. Ludwig Kohl. Pražský malíř, kreslíř a grafik, specializovaný na malbu ideálních vedut s historickou (antickou a gotickou) architekturou a s historizující figurální stafáží. Představitel českého klasicismu a preromantismu.

Narodil se v rodině výběrčího daní. Jeho nevlastním pradědem byl sochař Jeroným Kohl (1632/35–1709), dědem pak Jan Bedřich Kohl- Severa (1681–1736).

Studoval na pražském piaristickém gymnáziu, jehož ředitelem byl Gelasius Dobner (1719–1790). Zároveň se školil v dílně malíře Norberta Grunda (1758–1766), od roku 1766 pak v mědirytecké dílně Jakoba Schmutzera (1733–1811) při vídeňské akademii. V roce 1769 se stal členem akademie.

Od roku 1770 žil v Mostecké ulici na Malé Straně. Od roku 1775 působil jako profesor kreslení. Svou pedagogickou činnost na c. k. normální škole rozšířil o bezplatné večerní kursy kreslení podle modelu a o nedělní a sváteční kurzy pro řemeslníky a budoucí umělce.

Dne 25. srpna 1783 se v malostranském kostele sv. Mikuláše oženil s Alžbětou Melzerovou. V matrice farního úřadu je uveden jako „Artis delineatoriae caes. reg. professor“, v roce 1784 pak jako „professor ad scholas normales et artis liberalis membrum Viennae“.

Roku 1793 získal čestné členství akademie v Parmě.

Po smrti své první manželky se 7. února 1804 v kostele Panny Marie Vítězné oženil s Valpurgou Körpertovou z Chrudimi. Z obou manželství měl čtrnáct dětí.

Literatura

Rudolf Kuchynka, Malíř Ludvík Kohl, Topičův sborník 9, 1921, s. 73–78; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 511–512; Marcel Pánková, Ludvík Kohl 1746–1821 (katalog Národní galerie v Praze), Praha 1984; Naděžda Blažíčková-Horová, Kohl, Ludvík, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 369; Veronika Šťastná, Oltářní obrazy Ludvíka Kohla (1746–1821) (bakalářská práce, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity), Brno 2009.

Napsat komentář