Kohl, Jeroným

(1632/35, Horní Slavkov – 18. května 1709, Praha) 

Též Hieronymus Kohl, Khol, Koll. Sochař a řezbář, usazený a činný v Praze.

Pocházel z Horního Slavkova u Karlových Varů. Nejpozději v roce 1650 přišel do Prahy a vstoupil do kontaktu s pražským cechem malířů, do kterého vstoupil 10. února 1652. Zaručili se za něj sochař Abraham Melber a městský radní Jan Kryštof Kepl. Dne 31. března téhož roku vstoupil na šest let do učení k Artnoštu Janu Heidelbergerovi.

K 6. listopadu 1667 je doložen jako družba na svatbě puškaře Kašpara Neureitera. Roku 1675 se stal měšťanem na Malé Straně, a to za ručení zvonaře Kryštofa Waltera a truhláře Baltazara Schafflera. Ve dnech 21. května 1677 a 4. srpna 1679 svědčil při křtech synů rytce Jana Adriaena Gerhardta de Groos (†1730). V roce 1679 mu Johanna Heidelbergerová, vdova po sochaři Heidelbergerovi, věnovala dům na Zámeckých schodech na Malé Straně (čp. 186), a sice s podmínkou, že se o ni bude až do její smrti starat. K tomu mu do 20. února 1680 platila finanční příspěvky, přičemž v uvedeném roce zemřela. V roce 1680 se Jeroným Kohl oženil s Kateřinou Severovou, vdovou po měšťanu Mikuláši Severovi. Za svědky mu byli malří Jan Bedřich Necker a rytec de Groos. Stal se otčímem sochaře Jana Bedřicha Kohla-Severy (1681–1736), který se narodil 10. března 1681 jako pohrobek (Vančura 1991, s. 512).

Pracoval pro církevní i světskou vrchnost a stal se i císařským dvorním sochařem.

Dílo

1671–1672, Broumov, klášter benediktinů, kostel sv. Vojtěcha

kazatelna

1685, Praha – Smíchov, Slavatovská zahrada

kašna s Neptunem a heraldickými motivy medvědů, původně ve Slavatovské zahradě na Smíchově (nyní na náměstí 14. října)

1686, Pražský hrad

Leopoldova kašna na druhém hradním nádvoří

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien II, Prag 1815, sl. 89; Bohumil Matějka, Hlavní oltáře děkanského chrámu v Lounech I–II, Časopis Společnosti přátel starožitností českých 3, 1895, s. 1–3, 65–67; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 511; Oldřich J. Blažíček, Sochařství baroku v Čechách. Plastika 17. a 18. věku, Praha 1958, s. 20, 35, 53, 76–78, 89, 92, 105–108, 108, 154–155, 279, 324; Oldřich J. Blažíček, Barokní sochařství 17. století v Čechách, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/1, Praha 1989, s. 293–314 (301–302); Václav Vančura, Jeroným Kohl, Umění 39, 1991, s. 512–532; Naděžda Blažíčková-Horová, Kohl, Jeroným, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 368.

Jeroným Kohl, kašna s Neptunem a medvědy, Praha – Smíchov (původně ve Slavatovské zahradě), 1685 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář