Korompay, František Vavřinec

(pokř. 10. srpna 1723, Rohatec – 11. srpna 1779, Brno)

Něm. Franz Lorenz (Laurenz) Korompay, též Korompai, Korompey, Korumpai, Corombay. Brněnský malíř, autor oltářních a závěsných obrazů, portrétista.

Pocházel z Rohatce u Strážnice. Podle Ondřeje Schweigla se školil u Františka Antonína Palka (1717–1766). Usadil se v Brně, kde po zbytek života působil.

Literatura

Jiří Venera, František Vavřinec Korompay, moravský rokokový malíř, Brno 1949; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 528–529; Lubomír Slavíček, Drobná zjištění k dílu Františka Vavřince Korompaye, Bulletin Moravské galerie v Brně 50, 1994, s. 62–63; Vlasta Kratinová, Korompay, František Vavřinec, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 381; Lubomír Slavíček, „… mit solchen Männern, wie Sie sind, haben Sr Excellenz mein Hochgräfl: gnädiger Herr Principal gerne zu thun“. Hrabě Ignác Dominik Chorynský z Ledské a jeho umělci František Antonín Sebastini, Ignác Raab, František Vavřinec Korompay, Ondřej Schweigl, David Roentgen et alii, Opuscula historiae artium 62, 2013, č. 2, s. 180–211.

Napsat komentář