Nosecký, Siard

(12. dubna 1693, Praha – 18. ledna 1753, Praha)

Vlastním jménem František Kristián Ezechiel Nosecký, něm. Franz Christian Ezechiel Nosseczky, Nossetczky, řádovým jménem Siard, lat. Siardus Franciscus. Malíř, autor nástěnných maleb a oltářních i závěsných obrazů. Člen premonstrátského řádu.

Syn malíře Václava Jindřicha Noseckého (1661–1732).

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien II, Prag 1815, sl. 396–398; Rudolf Kuchynka, Účetní kniha staroměstského pořádku malířského z let 1699–1781, Památky archaeologické 28, 1916, s. 25–29, 77–88 (85); Rudolf Kuchynka, Fahrenschonovy výpisy z knih a listin staroměstského pořádku malířského, Památky archaeologické 31, 1919, s. 14–24 (22); Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců II, Praha 1950, s. 206; Ivo Kořán, Umění a umělci baroka v Havlíčkově Brodě, Umění 11, 1963, s. 142–150 (146); Ivo Kořán, Siard Nosecký jako administrátor ve Velké Chýšce, Umění 14, 1966, s. 90–93; Anna Rollová, Příspěvek k životu a dílu Siarda Noseckého (1693–1753) (diplomová práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova), Praha 1969; Anna Rollová, Siard Nosecký (1693–1753). K jubileu teologického sálu Strahovské knihovny, Strahovská knihovna. Sborník Památníku národního písemnictví 7, 1972, s. 107–134; Anna Rollová, Teologický sál, in: Pravoslav Kneidl – Anna Rollová – Pavel Preiss, Strahovská knihovna, Praha 1988, s. 59–95; Pavel Preiss, Malířství pozdního baroka a rokoka v Čechách, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/2, Praha 1989, s. 751–789 (754, 757–758); Ann Rollová, „Nová“ freska Siarda Noseckého na Strahově, Strahovská knihovna. Sborník Památníku národního písemnictví 20–21, 1990, s. 215–222; Ivo Kořán – Anna Rollová, Nosecký, Siardus, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění II, Praha 1995, s. 568; Giles Davison, The Fresco of God the Father & Wisdom Creating the World in the Theological Hall in the Library of the Strahov Monastery in Prague, Bibliotheca Strahoviensis | Strahovská knihovna 6–7, 2004, s. 181–189; Petra Staňková, František Siard Nosecký (diplomová práce, Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova), Praha 2019.

Externí odkazy

Hedvika Kuchařová, Nossetczky, Siardus Franciscus, OPraem, 1693–1753, in: Řeholníci – katalog Clavius (Historický ústav AV ČR)

Siard Nosecký, Tradidit Mundum disputationi eorum, Teologický sál, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 1723 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář