Nosecký, Siard

(12. dubna 1693, Praha – 18. ledna 1753, Praha)

Vlastním jménem František Kristián Ezechiel Nosecký, něm. Franz Christian Ezechiel Nosseczky, řádovým jménem Siard, lat. Siardus. Malíř, autor nástěnných maleb a oltářních i závěsných obrazů. Člen premonstrátského řádu.

Syn malíře Václava Jindřicha Noseckého (1661–1732).

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien II, Prag 1815, sl. 396–398; Rudolf Kuchynka, Účetní kniha staroměstského pořádku malířského z let 1699–1781, Památky archaeologické 28, 1916, s. 25–29, 77–88 (85); Rudolf Kuchynka, Fahrenschonovy výpisy z knih a listin staroměstského pořádku malířského, Památky archaeologické 31, 1919, s. 14–24 (22); Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců II, Praha 1950, s. 206; Anna Rollová, Příspěvek k životu a dílu Siarda Noseckého (1693–1753) (diplomová práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova), Praha 1969; Anna Rollová, Siard Nosecký (1693–1753). K jubileu teologického sálu Strahovské knihovny, Strahovská knihovna 7, 1972, s. 107–134; Anna Rollová, Teologický sál, in: Pravoslav Kneidl – Anna Rollová – Pavel Preiss, Strahovská knihovna, Praha 1988, s. 59–95; Ivo Kořán – Anna Rollová, Nosecký, Siardus, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění II, Praha 1995, s. 568.

Siard Nosecký, Tradidit Mundum disputationi eorum, Teologický sál, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 1723 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář