Horčička, František

(29. června 1776, Praha – 5. dubna 1858, Praha)

Pražský malíř, autor obrazů s náboženskými tématy, portrétista, znalec umění, restaurátor.

Od roku 1786 studoval u Ludvíka Kohla, od roku 1800 na Akademii v Praze. Od roku 1808 pracoval jako restaurátor, následně jako inspektor colloredo-mansfeldské obrazárny, jejíž díla na zámku v Opočně rovněž katalogizoval. Od roku 1811 obesílal svými díly pražské umělecké výstavy. V roce 1820 podnikl studijní cestu do Salcburku. Byl posledním předsedou Jednoty umělců výtvorných.

Horčička byl příslušníkem zakladatelské generace umělců 19. století. Jako vzdělaný osvícenec propojoval tradici 18. století s klasicistickou racionalistickou tendencí a romantismem. V některých polohách jeho tvorby se vyskytují díla příbuzná symbolistním proudům v tehdejším evropském umění. Horčička pracoval s výraznou světelností, která v jeho dílech často dominuje. Byl rovněž žádaným portrétistou a kreslířem, stal se také falsifikátorem. Jako restaurátor se poučil v technologii, o které zpracoval i písemná pojednání, například o enkaustické malbě. 

Literatura 

František Xaver Jiřík, František Horčička (1776–1856), Ročenka Kruhu pro pěstování dějin umění za rok 1918, Praha 1919; Antonín Matějček, Zámecká galerie v Opočně, Umění 9, 1936; Vojtěch Volavka, Česká kresba 19. století, Praha 1949; Luděk Novák, Horčičkovy portrétní studie a jejich realisace, Umění 5, 1957, s. 229–240; Eva Petrová, Osvícenská romantika ve figurálním díle Františka Horčičky, Umění 5, 1957, s. 241–248; Josef Johanides, Neznámý doplněk k životopisu Františka Martina Pelcla, Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví 17–18, 1988, s. 127–248; Eva Petrová, Horčička, František, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 281–282; Naděžda Blažíčková-Horová, 19th century Art in Bohemia (katalog Národní galerie v Praze), Praha 2009, s. 41–42; Roman Prahl – Pavla Machalíková, Od restaurování k padělání, od padělání k inspirované tvorbě. František Horčička, in: Martin Hrdina – Kateřina Piorecká (edd.), Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století (Sborník příspěvků z 33. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 21.–23. února 2013), Praha 2014 s. 79–92; Matouš Jirák, Mezi teorií a praxí. František Horčička a Opočno, Zprávy památkové péče 77, 2017, s. 82–90; Matouš Jirák, Matouš – Miloš Buroň – Milan Horák (edd.), František Horčička – Katalog Colloredo-Mansfeldské obrazárny. Kritický katalog, Praha 2018.

Napsat komentář