Hollar, Václav

(13. července 1607, Praha – 23. března 1677, Londýn)

Kreslíř a grafik, původem z Prahy, většinu života působící v zahraničí.

Roku 1626 vytvořil kopie Dürerových grafických listů a 4 Malé pražské pohledy, rok na to se zřejmě odebral do Frankfurtu nad Mohanem, kde zřejmě pracoval v dílně Mätthause Meriana. Mezi léty 1629–1630 pobýval ve Štrasburku u nakladatele J. van den Hyeden, odkud se vrátil zpět k Merianovi. V letech 1633–1636 byl v Kolíně nad Rýnem u Hogenberghů. Roku 1634 podnikl první cestu do Nizozemí. Od roku 1636 působil ve službách anglického diplomata vévody Thomase Howarda z Arundelu (1585–1646), význačného sběratele umění a vyslance anglického krále u císařského dvoře, se kterým navštívil různé země a který mu udělil mu titul šlechtice. Od roku 1642 byl Hollar ve službách pozdějšího krále, vévody Jakuba z Yorku. Další léta intenzivně cestoval mezi Anglií a Nizozemím, kde se dostal do přímého styku s dílem jeho velkolepého vrstevníka, Rembrandta.

Charakteristickým rysem jeho tvorby je až vědecky popisná důslednost a jemnost. Vydával řadu pohledů z cest, topologických cyklů, krajinářských scenérií, převážně v technice leptu.

Literatura

[Johann Quirin Jahn?], Wenceslaus Hollar, in: Franz Martin Pelzel (ed.), Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstlern, nebst kurzen Nachrichten von ihren Leben und Werken II, Prag 1775, s. 139–146; [Franz Lothar Ehemant], Etwas zur Kunstgeschichte Böhmens, in: Joseph Dobrowsky (ed.), Böhmische Litteratur auf das Jahr 1779 I/3, Prag 1779, s. 203–235 (228); Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815, sl. 651–660; Gustav Parthey, Wenzel Hollar, Beschreibendes Verzeichniss seiner Kupferstiche, Berlin 1851; Gustav Parthey, Nachträge und Verbesserungen zum Verzeichnisse Hollar’schen Kupferstiche, Berlin 1858; Johannes Urzidil, Hollar. A Czech émigré in England, London 1942; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 357–359; Jana Volková, Václav Hollar 1607–1677. Kresby, lepty (katalog Národní galerie v Praze), Praha, 1969; Vladimír Denkstein, Václav Hollar. Kresby, Praha 1977; Stanislav Richter, Václav Hollar. Umělec a jeho doba, Praha 1977; Jiří Kotalík – Gabriela Kesnerová – Antony Griffiths, Václav Hollar. Kresby a grafické listy ze sbírek Britského muzea v Londýně a Národní galerie v Praze (katalog Národní galerie v Praze), Praha 1983; Jarmila Vacková, Hollar, Václav, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 276; Alena Volrábová, Václav Hollar 1607–1677 a Evropa mezi životem a zmarem (katalog Národní galerie v Praze), Praha 2007; Alena Volrábová, Václav Hollar 1606–1677. Kresby (katalog Národní galerie v Praze), Praha 2017; Gillian Tindall, Muž, který nakreslil Londýn, Praha 2008.

Václav Hollar, Zima (z cyklu Čtyři roční období), lept, 1643–1644 (Národní galerie v Praze)

Napsat komentář