Hickel, Josef

(20. března 1736, Česká Lípa – 28. března 1807, Vídeň)

Malíř, portrétista, činný převážně ve Vídni. Starší bratr malíře Antonína Hickela (1745–1798).

Pocházel z České Lípy. Učil se u svého otce. Později studoval na vídeňské akademii v době, kdy zde působil Martin von Meytens. Roku 1768 podnikl studijní cestu do Itálie, v roce 1769 se stal členem florentské akademie. Později přesídlil do Vídně a působil na císařském dvoře.

Vytvořil na tři tisíce portrétů pro klienty z dvorského, šlechtického, církevního i měšťanského prostředí. Známé jsou jeho portréty Marie Terezie a Josefa II. Hickelovy reprezentativní podobizny mají klasicistní charakter.

Dílo

1770, Rájec nad Svitavou, zámek

portrét knížete Karla ze Salm-Reiferscheidtu

1773, Ploskovice, zámek

portrét císaře Josefa II.

1778, Kroměříž, zámecká obrazárna

portrét olomouckého arcibiskupa kardinála Antonína Theodora Colloredo-Waldsee

Literatura

Antonín Breitenbacher, Dějiny arcibiskupské obrazárny v Kroměříži, Kroměříž 1925, s. 106; Josef Neuwirth, Zur Geschichte der Kammermaler Joseph und Anton Hickel aus Böhemische Leipa, Česká Lípa 1927; František Xaver Jiřík, Miniatura a drobná podobizna v době empirové a probuzenské v Čechách, Praha 1930, s. 16–18; Jiří Kroupa, Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770–1810, Kroměříž-Brno 1986, s. 350; Marie Mžyková, Svobodní zednáři v připomínkách a dokladech sbírek hradů a zámků v Čechách a na Moravě, Zámek Kozel 1992; Marie Mžyková, Hickel, Josef, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 258.

Napsat komentář