Hess z Hessic, Jan Bedřich

(asi 1622, Most – 1673, Praha)

Něm. Johann Friedrich Hess von Hessitz, významný pražský malíř, činný v druhé třetině 17. století, svou tvorbou dotvářel charakter raně barokního malířství v Čechách.

Jan Bedřich Hess se narodil nejspíš roku 1622 v měšťanské rodině v severočeském Mostu. Vstoupil do učení k malostranskému malíři Matyáši Mayerovi (†1647) a za tovaryše byl prohlášen roku 1641. Členství ve sdruženém cechu staroměstských a malostranských malířů se dlouhodobě vzpíral, až do smrti svého učitele na podzim roku 1647 působil v jeho dílně, poté získal od panovníka dvorskou svobodu (Hoffreiheit), která mu krátkodobě zaručovala nezávislou uměleckou živnost. V roce 1650 se oženil s o deset let starší zámožnou vdovou, a získal tak měšťanské právo na Malé Straně. Cechovním mistrem se stal v roce 1652 a nejpozději od roku 1661 je souběžně doložen ve funkci dvorského malíře na Pražském hradě. Od dvorského stavebního úřadu (Hofbauamt) většinou přijímal triviální úkoly, mimo jiné také restauroval obrazy v císařské obrazárně.

Jeho dílo známe především z oltářních obrazů, které se dochovaly v Praze i na venkově (poutní kostel ve Staré Boleslavi, kartouza Valdice respektive kostel Narození P. Marie v Popovicích u Jičína, benediktinský klášter Broumov), velmi činným byl jako inventor grafiky, jeho nejlepší kresebné návrhy, podle kterých přední augsburští rytci ryli univerzitní teze, snesou srovnání s pracemi Karla Škréty. Hessův malířský projev má ke Škrétovi ostatně velmi blízko, a to přestože nebyl jeho žákem a sám vedl samostatnou malířskou dílnu. Spřízněnost se projevuje v podobnosti malířského rukopisu, kladoucího důraz na světelné kvality malby a barevnost vycházející z bolusového základu, i v kompoziční invenci. Nehledě na to, dochované práce dokládají značnou kultivovanost a tvůrčí jistotu.

Literatura

[Franz Lothar Ehemant], Etwas zur Kunstgeschichte Böhmens, in: Joseph Dobrowsky (ed.), Böhmische Litteratur auf das Jahr 1779 I/3, Prag 1779, s. 203–235 (228); Štěpán Vácha – Radka Heisslerová, Ve stínu Karla Škréty. Pražští malíři v letech 1635–1680. Antonín Stevens, Jan Bedřich Hess, Matěj Zimprecht, Praha 2017.

Autor | autorka

Štěpán Vácha (ÚDU AV ČR)

Jan Bedřich Hess, Svatí Kosma a Damián přijímají hold od svatého Václava, nejspíš počátek šedesátých let 17. století (Praha, Univerzita Karlova)

Napsat komentář