Herlinger, Wolfgang

(† kolem 1547, Osek)

Uváděn také jako Gandolf Herlingar, malíř.

Pocházel z Mostu, poprvé zmiňován k roku 1507. Od roku 1509 pracoval pro krále Vladislava Jagellonského. V letech 1530–1532 uváděn jako cechmistr staroměstského malířského cechu. Zřejmě je autorem oltářního obrazu Korunování Panny Marie, který se původně nacházel v klášteře cisterciáků v Oseku (kolem 1520). 

Literatura

Jaroslav Pešina, Desková malba, in: Pozdně gotické umění v Čechách, Praha 1978, s. 379, 382; Jaroslav Pešina, in: Dějiny českého výtvarného umění I/2, Praha 1984, s. 595; Jarmila Vacková, Herlinger, Wolfgang, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 257.

Napsat komentář