Herdt, Jan de

(doložen v letech 1646–1684)

Též Herde, Hart, Hiert. Flámský malíř, autor oltářních a závěsných obrazů, portrétista a autor předloh pro grafické listy.

Pocházel z Antverp, kde nejspíš získal umělecké vzdělání a kde se také stal mezi léty 1646–1647 mistrem. V letech 1658–1661/1662 působil v Brescii. V roce 1662 přesídlil do Vídně, kde od roku 1658 působil jeho bratr, který byl dvorním zlatníkem císaře Ferdinanda III. Ve Vídni pracoval pro císařský dvůr a byl v kontaktu s pobočkou antverpského malíře a obchodníka s uměním Guillama Forchondta (1608–1678).

Mezi lety 1666–1669 byl Jan de Herdt činný v Brně, kde tvořil pro městskou radu (sv. Jakub Větší v bitvě u Clavija se Saracény pro kostel sv. Jakuba, dnes nezvěstný, a další obrazy). Koncem šedesátých let 17. století nejspíš pracoval také v Olomouci. Tehdy vytvořil řadu portrétů významných osobností politického a duchovního života jako předlohy ke grafickým listům Francisca van den Steena (kolem 1625–1672) a Cornelise Meyssense (*před 1640/1646 – †?) pro knihu Galeazza Gualda Priorata, Historia di Leopoldo Cesare, vydané ve Vídni v letech 1670–1674.

Po roce 1680 pracoval pro pražského arcibiskupa Jana Fridricha z Valdštejna ( 1642–1694) a pro jeho bratra Ferdinanda Augustina z Valdštejna (1628–1684) v Třebíči (valdštejnské portréty).

Dílo

kolem 1677 nebo po 1680, Znojmo, dominikánský kostel Nalezení svatého Kříže

Nalezení sv. Kříže, Sv. Tomáš Akvinský

1684, Praha – Hradčany, Arcibiskupský palác

Sv. Jan na Patmu, Sv. Jan Křtitel, obrazy pro kapli Arcibiskupského paláce

Literatura 

Maria Adelaide Baroncelli, Jan de Herdt e le Origini del Fiammenghino, Saggi e Memorie di Storia dell’ Arte 4, 1965, s. 7–24; Georg Heinz, Studien über Jan van den Hoecke und die Malerei der Niederländer in Wien, Jahrbuch des kunshistorischen Sammlung in Wien 43, 1967, s. 156–158; Olga Kasajová, Jan de Herdt. Jeho dielo na Morave v 2. polovici 17. storočia (diplomová práce, Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně), Brno 1981; Anna Kozak, Jan de Herdt, a forgotten 17th century Flemish painter, Bulletin du Musée National de Varsovie 27, 1986, s. 50–59; Ivo Krsek, in: Dějiny českého výtvarného umění II/1, 1989, s. 362; Lubomír Slavíček, Herdt (Herde, Hart, Hiert), Jan de, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 256; Miroslav Kindl, Jan de Herdt. Nizozemí, Itálie, střední Evropa (diplomová práce, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého), Olomouc 2009.

Napsat komentář