Heinz, Jiří Jan Antonín

(pokřtěn 24. března 1698, Svitavy – 22. května 1759, Znojmo)

Něm. Georg Johann Anton Heinz, též bratr Klaudius. Sochař činný na Moravě.

První zkušenosti v jeho oboru můžeme spatřit v okruhu Matyáše Bernarda Brauna v díle Sv. Jan Nepomucký ve Svitavách (1725). Počátky jeho tvorby jsou ovlivněny Balthasarem Permoserem.

Pracoval pro klášter Hradisko u Olomouce (alegorie 4 ročních dob), kostel sv. Mořice v Olomouci (socha blahosl. Jana Sarkandera). Z jeho dílny vyšla řada svatojánských soch a sousoší. S Janem Jiřím Lehnerem se podílel na výzdobě areálu zámku ve Velkých Losinách.  Jeho signatura se nachází na mariánském sloupu v Uničově (1705–1742/43?), vytvořeným ve spolupráci se Severinem Tischlerem. Jeho smysl pro monumentální kompozice a tvůrčí inspirace braunovského sochařství je zřetelný v jeho díle oltářního retabula v Litovli nebo plastická výzdoba kaple sv. Norberta v Louce u Znojma (1748). V roce 1755 vstoupil do znojemského dominikánského kláštera, kde pracoval pro klášterní kostel sv. Kříže. Jeho tvorba stojí lehce stranou tehdejšímu moravskému baroknímu sochařství, které navazovalo na vídeňskou Akademii a některé podněty vycházející z Itálie. 

Literatura

Miloš Stehlík, Zum Werke des mährischen Bildhauers Georg Anton Heinz, SPFFBU-F 10, 1966, s. 39–50; Jana Medlíková, Život sochaře J. J. A. Heinze a jeho uničovské dílo (magisterská práce – Filozofická fakulta Univerzity Palackého), Olomouc 1971; Miloš Stehlík, Heinz, Pacák, Thény, Rohrbach nebo Tischler? Sborník prací Filozofické fakultu brněnské univerzity F 26–27, 1982–1983, s. 41–47; Miloš Stehlík, Sochařství vrcholného baroka na Moravě, in: Jiří Dvorský (ed.) Dějiny českého výtvarného umění II/2, 1989, s. 525–528; Miloš Stehlík, Heinz, Jiří Jan Antonín, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 252; Helena Zápalková (ed.), Jiří Antonín Heinz 1698–1759 (katalog – Muzeum umění Olomouc | Arcidiecézní muzeum Olomouc), Olomouc 2011; Tomáš Valeš, Příběhy slávy a zapomnění. Znojemští umělci, jejich díla a osudy na sklonku baroka, Brno 2014, s. 25, 60, 74–75, 103, 123.

Napsat komentář