Heintz st., Josef

(křtěn 11. června 1564, Basilej – 15. října 1609, Praha)

Švýcarský malíř (architekt), usazený v Praze a působící na dvoře císaře Rudolfa II.

Učil se u malíře H. Bocka st. a pravděpodobně u svého otce, stavitele a kameníka Daniela Heintze. Roku 1584 odcestoval do Itálie, kde pobýval především v Římě, ale i Benátkách a Florencii. Od roku 1591 měl pracovat pro saského kurfiřta Christiána I. v Drážďanech. Než však Josef Heintz st. do Drážďan přijel, kurfiřt zemřel, a tak se umělec usadil v Praze, kde se stal dvorním malířem. Mezi lety 1592-1596 pobývá na popud císaře do Itálie, aby zde studoval a kopíroval slavná umělecká díla. Další léta cestoval, navštívil Bern, Augsburg a další města, pro která v dalších letech tvořil, s tím, že byl nobilitován v Praze. Od roku 1603 se věnoval architektuře. Jeho umělecký projev postupoval od jemných lineárních prací k výrazně světelně pojednaným kompozicím poučených tvorbou Carracciů, Correggia a dalších. Je autorem řady grafických návrhů, portrétů, mezi nimiž je i portrét Rudolfa II. nebo mytologických a náboženských výjevů např. Cesta do Emauz, Únos Proserpiny a další.

Literatura

Jürgen Zimmer, Josephus Heintzius – architectus cum antiquis comparadnus. Příspěvky k poznání rudolfínské architektury mezi léty 1590-1612, Umění 18, 1969; Jürgen Zimmer, Joseph Heinz der Ältere als Maler, Weissenborn 1971; Jürgen Zimmer, Joseph Heintz der Ältere. Zeichnungen und Dokumente, München-Berlin, 1988; Th. DaCostaKaufmann, The school of Prague. Painting at the Court of Rudolf II., Chicago-London 1988, s. 36-37, 39-40, 108-109; Eliška Fučíková, Heintz st., Josef, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 252.

Napsat komentář