Heinsch, Jan Jiří

(1647, Kladsko – 7. října 1712, Praha)

Něm. Johann Georg Heinsch (Heintsch), kladský malíř, usazený a činný v Praze, autor oltářních a závěsných obrazů a předloh pro grafické listy.

Od roku 1679 doložen v Praze. Získal měšťanská práva na Starém Městě a vstoupil do staroměstského malířské cechu. V roce 1689 přesídlil na Malou Stranu a vstoupil do zdejšího malířského cechu. V roce 1696 se přestěhoval na Nové Město, kde koupil dům Na Příkopě (čp. 37/II) za 1 600 zl. V roce 1702 načas vstoupil do řádové komunity augustiniánů v Bělé pod Bezdězem.

Výrazně navázal na realistickou tendenci Škrétovy tvorby. Pracoval především pro objednavatele z řad církevních hodnostářů a řádů, jehož součástí se na krátko stal, a to konkrétně řádu augustiniánů eremitů v Bělé pod Bezdězem. Zaměstnávali jej zejména jezuité, augustiniáni a křižovníci s červenou hvězdou. Vytvořil řadu oltářních obrazů pro pražské i mimopražské kostely (Sv. Ignác s Nejsvětější Trojicí pro kostel sv. Ignáce, Rodokmen a příbuzenstvo Kristovo v kostele Panny Marie před Týnem, díla pro Roudnici nad Labem, Kutnou Horu či návrhy ilustrací k univerzitním tezím Matěje Tannera). 

Ve vrcholné fázi jeho tvorbě dokázal sloučit narativní dramatizující scénu s klasicizujícím vyzněním. Spolupracoval s Ferdinandem Maxmiliánem Brokoffem na sousoší sv. Františka Borgiáše a sv. Františka Xaverského na Karlově mostě.

Literatura

Jaromír Neumann, Malířství 17. století v Čechách, Praha 1951, s. 96–111; Michal Šroněk, Jan Jiří Heinsch (1647–1712) (kandidátská práce), Praha 1992; Michal Šroněk, Exotics in the Drawings of Johann Georg Heinsch, Bulletin of the National Gallery in Prague 1, Praha 1991, s. 51–59; Michal Šroněk, Heinsch, Jan Jiří, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 251–252; Michal Šroněk, Jan Jiří Heinsch (1647–1712). Malíř barokní zbožnosti, Praha 2006; Tomáš Valeš – Martin Deutsch, Jan Jiří Heinsch. Pražský Apelles ve službách Tovaryšstva Ježíšova, Roudnice nad Labem 2021.

Externí odkazy

Petr Voit, Jan Jiří Heinsch, in: Encyklopedie knihy v českém středověku a raném novověku; Pavel Vlček, Heinsch Jan Jiří, in: Biografický slovník českých zemí

Napsat komentář