Heidelberger, Jan Arnošt

(† před 1668, Praha)

Něm. Johann Ernst Heidelberger. Sochař a řezbář působící v Praze. 

Před rokem 1618 pracoval na výzdobě Španělského sálu Pražského hradu, v 30. letech 17. stol. byl zaměstnáván Albrechtem z Valdštejna, pro něhož vyzdobil jičínské panství a palác na Malé Straně. Z jeho dílny pochází řada soch vytvořených pro pražské kostely např. pro kostel Panny Marie Sněžné nebo socha sv. Františka z Pauly v Týnském chrámu nebo chórové lavice pro strahovský klášterní kostel. V 50. letech vyučoval pozdějšího dvorního sochaře Jeronýma Kohla. Jako umělec stojí u přelomu pozdního manýrismu k ranému baroku.

Literatura

Oldřich Jakub Blažíček, Sochařství baroku v Čechách. Plastika 17. a 18. věku, Praha 1958, s. 60; Ivo Kořán, Sochařství, in: Emmanuel Poche (ed.), Praha na úsvitu nových dějin, Praha 1988, s. 439; Ivo Kořán, Heidelberger, Jan Arnošt, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 251.

Napsat komentář