Heen, Christoph

Uváděn též jako Hem. Malířský tovaryš původem z Drážďan, člen malostranského malířského cechu.

Roku 1769 ohlásil, že chce vstoupit do malostranského malířského cechu. Vyhotovení mistrovského kusu mu bylo zadáno u Antonína Hampische, zaručil se za něj malíř Jan Bílek (asi 1725 – 1807). V roce 1777 odcestoval z Prahy.

Prameny

Archiv Národní galerie v Praze, Pražská malířská bratrstva, přír. č. AA 1212, Kniha malířského bratrstva malostranského, 1674–1781, fol. 93r; Ibidem přír. č. AA 1213, Seznam jmen malířů malostranských, 1674–1780, pag. 91.

Literatura

Paul Bergner, Extrakt des Prag-Kleinseitner Maler-Protokolls, Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen 52, 1914, s. 348–358 (358); Julius Leisching, Die Prag-Kleinseitner Malergilde, Mitteilungen des Erzherzog Rainer-Museum für Kunst und Gewerbe 32, 1914, s. 161–169 (166, 167); Radka Heisslerová, Malířský cech Menšího Města pražského. Malostranští umělci v 17. a 18. stoletíEdice (= Umění v archivu 5), Praha 2016, s. 138, 229.

Autor | autorka

Radka Heisslerová (NGP)

Napsat komentář