Hausdorf, Jan

Něm. Johann Hausdorf, Hausdorff, Haußdorff. Broumovský malíř, autor nástěnných maleb, oltářních obrazů a dekorací.

Na počátku své kariéry se podílel na výzdobě cisteriáckého kostela Nanebevzetí Panny Marie v Křesoboru, jejímž hlavním autorem byl Jiří Vilém Neunhertz. V roce 1733 byl podle všeho vyslán představeným broumovského kláštera do Lehnického Pole, kde pomáhal při výzdobě kostela sv. Kříže a sv. Hedviky při zdejším benediktinském proboštství. Zde se seznámil s freskařským dílem Kosmy Damiana Asama, jehož vzor se pak snažil v některých svých projektech – jakkoli naivně provedených – napodobit (zřejmý ohlas Asamova díla lze rozpoznat v Hausdorfově malbě na stropě kostela Všech svatých v Heřmánkovicích). Ve třicátých až padesátých letech 18. století se uplatnil především ve službách benediktinského kláštera v Broumově. Vyzdobil zástropními a nástěnnými malbami pokoje zdejší prelatury, poškozené předchozím požárem, a výrazně se podílel na vnitřní výzdobě venkovských farních kostelů na broumovském klášterním panství.

Jan Hausdorf, Oslava nejsvětější Trojice a všech svatých, nástropní malba, kostel Všech svatých, Heřmánkovice, 1736 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Jan Hausdorf, Oslava Panny Marie jako Královny nebes, nástropní malba, kostel Panny Marie Pomocné, poustevna ivanitů, Teplice nad Metují, kolem roku 1760 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Jan Hausdorf, Oslava Panny Marie jako Královny nebes (detail), nástropní malba, kostel Panny Marie Pomocné, poustevna ivanitů, Teplice nad Metují, kolem roku 1760 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář