Hascher, Leonard

Uváděn také jako Leonhard Harscher, Horsser. Malíř miniatur, iluminista, člen malostranského malířského cechu.

Malíř původem z Augšpurku, na Malé Straně získal roku 1669 měšťanské právo a povolení provozovat živnost – malbu miniatur, proti čemuž protestoval místní malířský cech. V roce 1673 žádal Hascher císaře o privilegium na provozování živnosti mimo cech s tvrzením, že je jediným iluministou v celé Praze, a ačkoli malířům nečiní žádnou újmu, bojují proti němu. Císař jeho žádost nezamítl, ale vzhledem ke skutečnosti, že Hascher již následujícího roku vstoupil do malostranské malířské organizace, je jasné, že boj proti cechu vzdal. Poplatky zde pak platil až do roku 1682. V letech 1671, 1681 a 1687 křtil děti v kostele sv. Tomáše.

Prameny

Archiv Národní galerie v Praze, Pražská malířská bratrstva, přír. č. AA 1212, Kniha malířského bratrstva malostranského, 1674–1781, fol. 6r–v, 72v; Ibidem přír. č. AA 1213, Seznam jmen malířů malostranských, 1674–1780, pag. 13; Národní archiv, Praha, Nová manipulace, sign. G1/M1, Maler, Bildhauer, kart. 193.

Literatura

Paul Bergner, Extrakt des Prag-Kleinseitner Maler-Protokolls, Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen 52, 1914, s. 348–358 (356); Julius Leisching, Die Prag-Kleinseitner Malergilde, Mitteilungen des Erzherzog Rainer-Museum für Kunst und Gewerbe 32, 1914, s. 161–169 (161, 167); Karel Vladimír Herain, České malířství od doby rudolfinské do smrti Reinerovy. Příspěvky k dějinám jeho vnitřního vývoje v letech 1576–1743, Praha 1915, s. 73–74; Antonín Podlaha, Materialie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách, Památky archaeologické 30, 1918, s. 127–139 (127); Radka Heisslerová, Malířský cech Menšího Města pražského. Malostranští umělci v 17. a 18. stoletíEdice (= Umění v archivu 5), Praha 2016, s. 89, 90, 144, 229, 232.

Autor | autorka

Radka Heisslerová (NGP)

Napsat komentář