Häpp, Michael

(† 15. července 1681, Praha)

Uváděn také jako Hebb, Höpp, Hepp. Malíř původem z německého Coburgu, autor nástěnných maleb, člen malostranského malířského cechu.

Malíř požádal roku 1662 o udělení městského práva na Malé Straně, chtěl se usadit v pražských městech a živit se tu jako malíř. V následujícím roce ovšem projevil zájem o měšťanství na Hradčanech, kde mu posléze bylo „uděleno právo a městská živnost propuštěna.“ V témže roce se oženil s dcerou hradčanského malíře Jana Schlemillera. Roku 1664 a 1666 pokřtil Häpp děti v chrámu sv. Víta, při těchto příležitostech mu svědčili malíři Jiří Bernard Verbeck, Jan Kryštof Kristl mladší a Kryštof Kammerdinger. Häppa patrně řadu let zaměstnávala přímo hradčanská městská rada. Poté, co nebyla schopná zajistit malíři zakázky, vstoupil v roce 1678 do malostranské malířské organizace.

Dílo

1676, Praha Hradčany

malba znaků nad bránou u masných krámů

1679, Rožmberský palác

blíže neurčené malířské práce při přestavbě paláce

1679, Břevnov kostel sv. Markéty

malby na klenbě kostela – korunovaný orel a sv. Markéta

Prameny

Archiv hlavního města Prahy, Sbírka rukopisů, sign. 573, Kniha měšťanských práv a smluv, 1555–1671, 1565–1591, Hradčany, fol. 68r; Ibidem sign. 1577, Manuál radní, 1666–1676, Hradčany, fol. 162r; Archiv Národní galerie v Praze, Pražská malířská bratrstva, přír. č. AA 1212, Kniha malířského bratrstva malostranského, 1674–1781, fol. 11r; Ibidem přír. č. AA 1213, Seznam jmen malířů malostranských, 1674–1780, pag. 15.

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815, sl. 584; Paul Bergner, Extrakt des Prag-Kleinseitner Maler-Protokolls, Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen 52, 1914, s. 348–358 (356); Julius Leisching, Die Prag-Kleinseitner Malergilde, Mitteilungen des Erzherzog Rainer-Museum für Kunst und Gewerbe 32, 1914, s. 161–169 (162, 167); Karel Vladimír Herain, České malířství od doby rudolfinské do smrti Reinerovy. Příspěvky k dějinám jeho vnitřního vývoje v letech 1576–1743, Praha 1915, s. 72; Milada Vilímková – Pavel Preiss, Ve znamení břevna a růží. Historický, kulturní a umělecký odkaz benediktinského opatství v Břevnově, Praha 1989, s. 67; Radka Heisslerová, Malířský cech Menšího Města pražského. Malostranští umělci v 17. a 18. stoletíEdice (= Umění v archivu 5), Praha 2016, s. 94, 229; Martin Mádl – Radka Heisslerová – Michaela Šeferisová Loudová – Štěpán Vácha, Benediktini I–II (Barokní nástěnná malba v českých zemích), Praha 2016, s. 89, 104, 899 a 902, dok. č. I/1.

Napsat komentář