Handke, Jan Kryštof

(18. února 1694, Janušov – 31. prosince 1774, Olomouc)

Něm. Johann Christoph Hadke, Handcke, Hanthke, Handtke. Olomoucký malíř, autor nástěnných maleb, oltářních a závěsných obrazů.

Literatura

Vlasta Kratinová, Materiálie k dějinám barokního malířství na Moravě. K činnosti J. K. Handkeho, Umění 5, 1957, s. 148–153; Jaroslav Ryška, Fresky Jana Kryštofa Handkeho, Střední Morava 1, 1966, s. 79–87; Jaroslav Ryška, Freska Jana Kryštofa Handkeho v Olomoucké kapli Božího těla z roku 1728, Střední Morava 2, Olomouc 1968, s. 93–98; Jan Krampl, Jan Kryštof Handke: život a dílo (disertační práce Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně), Brno, 1971; Leoš Mlčák (ed.), Jan Kryštof Handke, vlastní životopis 1694–1774, Olomouc 1994; Milan Togner, Jan Kryštof Handke 16941774. Malířské dílo, Olomouc, 1994; Milan Togner, handke (Hantke, Handtke, Hancke, Hanke, Hankhe), Jan Kryštof, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 242; Marie Schenková – Jaromír Olšovský, Barokní malířství a sochařství v západní části českého Slezska, Opava 2001, s. 43–44, č. kat. M.12.1–3; Martin Mádl, Handkeho skica ze Strahovské obrazárny a malba v olomoucké kapli Božího Těla, Umění 54, 2006, s. 504–512; Michaela Šeferisová Loudová, Nástěnné malby Jana Kryštofa Handkeho a Františka Antonína Šebesty-Sebastiniho ve šternberském klášteře, in: Filip Hradil – Jiří Kroupa (edd.), Šternberk. Klášter řeholních lateránských kanovníků, Šternberk 2009, s. 100–132.

Externí odkazy

Lenka Kudělková, Handke, Jan Kryštof, in: Biografický slovník Českých zemí

Jan Kryštof Handke, Zázrak Božího Těla v bitvě s Tatary u Olomouce, kaple Božího Těla, konvikt, Olomouc (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Jan Kryštof Handke, Anděl podává svaté přijímání sv. Stanislavu Kostkovi), kaple Božího Těla, konvikt, Olomouc (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Jan Kryštof Handke, Vidění sv. Ignáce z Loyoly, kostel Panny Marie Sněžné, Olomouc (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Jan Kryštof Handke, Kristus Spasitel a Panna Marie jako ochránci Moravy, kostel Panny Marie Sněžné, Olomouc (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář