Hampisch, Antonín František

Malíř původem z Chomutova, autor obrazů a nástěnných maleb, člen a představený malostranského malířského cechu.

Na Malé Straně působil od roku 1730, kdy se stal členem zdejšího malířského cechu. O dva roky později získal městské právo a koupil od malíře Jana Kryštofa Tummera dům U Zlatého anděla (čp. 194/III, dn. Thunovská ulice) v hodnotě 1500 zlatých. V letech 1736, 1738 a 1740 křtil děti v malostranském kostele sv. Václava. V roce 1740 je doložen jako správce obrazárny hrabat Libštejnských z Kolovrat, ovšem již dříve, roku 1727, byl jedním z odhadců kolovratské obrazové sbírky. Snad kvůli funkci správce uvedené obrazárny rezignoval roku 1741 na post cechovního předního staršího. Do vedení malostranského malířského cechu se vrátil roku 1749, kdy složil na radnici přísahu a byl potvrzen do funkce druhého staršího mistra. V roce 1768 byl odhadcem pozůstalosti po metropolitním proboštovi Janu Michalu Hertschovi. Malířské profesi se u něj vyučili nebo pod jeho dohledem vytvořili mistrovský kus Zikmund Jan Zobel (1715–1791), Josef Bardt (1735–1800), Christoph Heen, Antonín František Kautský (1748–1793) a Matěj Baader (asi 1732–1811).

Dílo

po 1740

obraz Ideální pohled do sbírky Libštejnských z Kolowrat

1754, Horky nad Jizerou – zámek

obrazy koní pro hraběte Clam-Gallase

1761, Semily – kostel sv. Jana Křtitele

nástropní malba v presbytáři

Prameny

Archiv hlavního města Prahy, Sbírka rukopisů, sign. 571, Kniha měšťanských práv, 1728–1771, Malá Strana, fol. 33v; Ibidem sign. 1512, Protokol radní, 1749, Malá Strana, s. 117/5; Ibidem sign. 4669, Liber contractuum 14, 1720–1725, Malá Strana, fol. M25v–M27r; Ibidem sign. 4752, Liber sententiarum 6, 1737–1758, Malá Strana, fol. 14v–18v; Archiv Národní galerie v Praze, Pražská malířská bratrstva, přír. č. AA 1213, Seznam jmen malířů malostranských, 1674–1780, pag. 30; Ibidem přír. č. AA 1218, Korespondence staroměstského a malostranského malířského bratrstva, 1592–1782, složka č. 104, Inventář cechovní truhlice, 1737; Ibidem složka č. 105, Protokol cechovních schůzí 1740–1741.

Literatura

Paul Bergner, Extrakt des Prag-Kleinseitner Maler-Protokolls, Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen 52, 1914, s. 348–358 (357); Julius Leisching, Die Prag-Kleinseitner Malergilde, Mitteilungen des Erzherzog Rainer-Museum für Kunst und Gewerbe 32, 1914, s. 161–169 (165, 167); Antonín Podlaha, Materialie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách, in: Památky archeologické 27, 1915, s. 160–188 (168); Lubomír Slavíček (ed.), Artis pictoriae amatores. Evropa v zrcadle pražského barokního sběratelství, kat. výst., Praha 1993, s. 128–129, heslo III/3–4; Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Dodatky, Praha 2006, s. 258 (autor hesla Lubomír Slavíček); Radka Heisslerová, Malířský cech Menšího Města pražského. Malostranští umělci v 17. a 18. stoletíEdice (= Umění v archivu 5), Praha 2016, s. 270 (rejstřík).

Autor | autorka

Radka Heisslerová (NGP)

Napsat komentář