Hager, Josef

(1726, Přísečnice – 12. října 1781, Praha – Malá Strana)

Též Joseph Hager. Malíř, autor nástěnných maleb s figurálními motivy, kvadraturista. Sám se prezentoval též jako architekt (tj. inventor a malíř iluzivních architektur).

Žák Jana Karla Kováře (1709–1749). Jako kvadraturista spolupracoval s malířem Františkem Karlem Palkem (1724–1767).

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815, sl. 547–548; Rudolf Kuchynka, Hagerovy fresky, Památky archeologické 33, 1923, s. 242–250; František Mareš, Malíř Josef Hager, dodatky k jeho životopisu, Památky archeologické 34, 1924, s. 490–492; Michal Šroněk, Hager, Josef, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 239; Pavel Preiss, Ikonografický program knihovny staroměstského kláštera servitů, in: Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové, Praha 1999, s. 281–314; Pavlína Lokšová, Život a dílo pozdně barokního malíře Josefa Hagera (diplomová práce, Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova), Praha 2014; Petr Mandažiev – Jana Šubrtová, Malby Josefa Hagera v kostele sv. Vavřince v Jezvém, Bezděz 25, 2016, s. 267–282.

Josef Hager, Břevnovský klášter pod ochranou Čechie a Boží Prozřetelnosti, nástropní malba, kulečníkový sál, benediktinský klášter sv. Markéty, Praha – Břevnov (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Josef Hager, Církev, Pravda a Spravedlnost, nástropní malba, knihovní sál, klášter servitů, Praha – Nové Město, šedesátá léta 18. století (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Josef Hager, Filozofie, nástropní malba, knihovní sál, klášter servitů, Praha – Nové Město, šedesátá léta 18. století (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Josef Hager, Oslava sv. Benedikta, sv. Václava a sv. Vojtěcha, iluzivní architektura, nástropní malba, hlavní sál, prelature, benediktinský klášter, Broumov, 1765 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Josef Hager, Oslava sv. Benedikta, sv. Václava a sv. Vojtěcha, iluzivní architektura (detail se signaturu umělce), nástropní malba, hlavní sál, prelature, benediktinský klášter, Broumov, 1765 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář