Haberstumpf, Jan Mikuláš

(1691–1728)

Něm. Hans Niklas Haberstumpf. Chebský řezbář, malíř a rytec.

Pocházel z rodiny chebských intarzistů. U svého otce Jana Karla Haberstumpfa si osvojil řezbářskou práci a získal sochařské školení. Ve Vídni pak studoval stavební inženýrství.

Pracuje se silnou individualizací a plnou objemností postav a spojováním různých kontrastních materiálů jako je barvené dřevo a slonovina. Jeho výrazným inspiračním vzorem byla tvorba Petra Pavla Rubense. Mimo jiné se věnoval i nástěnné malbě, kresbě a tvorbě vedut.

Literatura

Heibert Sturm, Egerer Releifintarsien, München–Prag, 1961; Marie Mžyková, Chebská reliéfní intarzie. 1630–1730 (disertační práce), Praha 1990; Jaroslava Lencová, Ještě k předlohám chebských intarzií, Umění 39, 1991, s. 363–366; Marie Mžyková, Haberstumpf, Hans Niklas, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 236.

Napsat komentář