Haberstumpf, Jan Karel

(1656–1724)

Něm. Johann Karl Haberstumpf. Řezbář, významný chebský intarzista, vyučený u pražského řezbáře Tomáše. Otec řezbáře Jana Mikuláše Haberstumpfa.

Spolupracoval s dalšími dílnami v Chebu, především z umělci z dílny C. M. Ecka a s Casparem Bauerem. Přijímal objednávky od chebské městské rady, rakouské domácí šlechty (především rod Metternichů a Nosticů), ale i z řad církevních hodnostářů. Jeho postavy jsou robustnějšího charakteru, často zasazené do krajinného rámce. Jeho krajinná složka pracuje zřetelnou stylizací, stromy mají rotující podobu a listy jsou uspořádávány do podoby vějíře.

Literatura

Heibert Sturm, Egerer Releifintarsien, München–Prag, 1961; Marie Mžyková, Chebská reliéfní intarzie a grafika, Praha 1986; Marie Mžyková, Chebská reliéfní intarzie. 1630–1730 (disertační práce) Praha 1990; Hans Michaelson, Die Technik der Reliefintarsie, Restauro 5, 1992, s. 293; Marie Mžyková, Haberstumpf, Johann Karl, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 236.

Napsat komentář