Gürtler, Josef

(cca 1734 – 16. srpna 1810)

Uváděn také jako Girtler, Girdler. Štafír a malíř, člen malostranského malířského cechu.

Roku 1763 byl přijat do malostranského malířského cechu, jako mistrovský kus vyhotovil květinové zátiší. Poplatky cechu platil do roku 1774, nejpozději od roku 1780 působil jako druhý starší ve vedení cechu. Byl patrně bratrem malíře Augustina Gürtlera (cca 1738 – 1778). V roce 1783 v kostele sv. Tomáše pokřtil syna. Vyučil se u něj Jan Winker (cca 1738 – 1792).

Prameny

Archiv hlavního města Prahy, Sbírka rukopisů, sign. 1528, Protokol radní, 1780, Malá Strana, pag. 64/36; Archiv Národní galerie v Praze, Pražská malířská bratrstva, přír. č. AA 1212, Kniha malířského bratrstva malostranského, 1674–1781, fol. 83r; Ibidem přír. č. AA 1213, Seznam jmen malířů malostranských, 1674–1780, pag. 75.

Literatura

Paul Bergner, Auszüge aus den Bürgerbüchern der kgl. Stadt Prag über Künstler und Kunsthandwerker vom Jahre 1550–1785, Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen 54, 1916, s. 124; Antonín Podlaha, Materialie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách, Památky archeologické 30, 1918, s. 50–60 (60); Antonín Podlaha, Materialie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách, Památky archeologické 34, 1925, s. 258–285 (271); Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 172;  Radka Heisslerová, Malířský cech Menšího Města pražského. Malostranští umělci v 17. a 18. stoletíEdice (= Umění v archivu 5), Praha 2016, s. 64, 134, 137, 227, 254.

Autorka hesla

Radka Heisslerová (NGP)

Napsat komentář