Gürtler, Augustin

(cca 1738 – 23. června 1778, Praha)

Uváděn také jako Girtler, Girdler. Malíř, člen malostranského malířského cechu.

Na Malé Straně je zaznamenán k roku 1768, kdy se zde oženil. V roce 1772 a 1774 pokřtil děti v kostele Panny Marie pod řetězem. Roku 1776 byl přijat do malostranského malířského cechu, jako mistrovský kus předvedl obraz Matky Boží. Patrně bratr malíře Josefa Gürtlera (cca 1734 – 1810).

Prameny

Archiv Národní galerie v Praze, Pražská malířská bratrstva, přír. č. AA 1212, Kniha malířského bratrstva malostranského, 1674–1781, fol. 86r; Ibidem přír. č. AA 1213, Seznam jmen malířů malostranských, 1674–1780, pag. 79.

Literatura

Paul Bergner, Auszüge aus den Bürgerbüchern der kgl. Stadt Prag über Künstler und Kunsthandwerker vom Jahre 1550–1785, Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen 54, 1916, s. 124; Antonín Podlaha, Materialie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách, Památky archeologické 30, 1918, s. 50–60 (59); Antonín Podlaha, Materialie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách, Památky archeologické 34, 1925, s. 258–285 (271); Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 172;  Radka Heisslerová, Malířský cech Menšího Města pražského. Malostranští umělci v 17. a 18. stoletíEdice (= Umění v archivu 5), Praha 2016, s. 135, 227.

Autorka hesla

Radka Heisslerová (NGP)

Napsat komentář