Greipel, Jan František

(2. červen 1720, Horní Benešov – 4. dubna 1798, Vídeň)

Něm. Johann Franz Greipel (Greippel), slezský malíř.

Od roku 1744 studoval na malířské Akademii ve Vídni, kde se usadil a pracoval. Dodával obrazy pro Slezsko, Moravu i Čechy.

Literatura

Marie Schenková, Dílo Jana Františka Greipela na severní Moravě, Sborník památkové péče v Severomoravském kraji 5, 1982, s. 131–148; Marie Schenková, Greipel, Jan František, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 228; Marie Schenková – Jaromír Olšovský, Barokní malířství a sochařství v západní části českého Slezska, Opava 2001, s. 38–39, č. kat. M.10.1–2.

Napsat komentář