Gran, Daniel

(22. května 1694, Vídeň – 16. dubna 1757, St. Pölten)

Též Daniel de Gran, vídeňský malíř, autor nástěnných maleb, oltářních a závěsných obrazů.

Syn císařského dvorního kuchaře Martina Grana (†1707), pokřtěn 22. května 1694 ve vídeňském dómu sv. Štěpána. Zřejmě se nejprve krátce učil Adama Pankratze Ferga (1651–1729), posléze žák a spolupracovník Johanna Georga Werleho (1668–1727), u kterého se seznámil s technikou freskové malby. Mezi léty 1719–1723 podnikl s podporou knížete Adama Františka ze Schwarzenbergu studijní cestu do Itálie, během které navštívil Benátky, Boloňu, Řím a Neapol.

Dne 22. června 1723 se Daniel Gran ve farním kostele ve Währingu oženil s dcerou svého učitele Annou Marií Barbarou Werlovou.

V roce 1727 během prací na výzdobě vídeňské Dvorní knihovny se Gran stal císařským dvorním umělcem a byl povýšen do šlechtického stavu.

Dílo

1718, Wasserburg (Pottenbrunn), zámek

dekorativní malby v knihovně

1719, Hirschstetten (Aspern), lovecký zámek

výzdoba grott a hlavního sálu, Johann Georg Werle, snad ve spolupráci s Danielem Granem

1723, Vídeň, Schwarzenberský zahradní palác

výzdoba kupolového sálu: Triumf Aurory (zničeno v roce 1945)

1725, Breitenfurt, zámecký kostel

malby v kupoli kostela: Oslava Nejsvětější Trojice, Oslava sv. Jana Nepomuckého, tři scény ze života sv. Jana, společně s Johannem Georgem Werlem

1726, Vídeň, Schwarzenberský zahradní palác

výzdoba Mramorového sálu: Apollón obklopený Ctnostmi

1726–1730, Vídeň, Dvorní knihovna

výzdoba kupole: Oslava císaře Karla VI., Athénská škola, a další motivy, podle komplexního ikonografického programu Conrada Adolpha von Albrecht (signováno: „Daniel Gran 1726“ a „DANIEL GRAN. PINXIT: MDCCXXX“)

1728–1729, Ondřejov u Kaplice, farní kostel

pět oltářních obrazů na objednávku knížete Schwarzenberga

1732, Eckartsau, zámek

fresková nástropní malba v hlavním sále: Oslava bohyně Diany, na objednávku hraběte Ferdinanda Františka Kinského (signováno: „Daniel Gran 1732“)

1733, Breitenfurt, zámek

fresková nástropní malba v sálu, Apollón a Čtyři roční doby, též obraz na hlavní a vedlejší oltář v zámecké kapli

1734–1735, Brno, Zemský dům (později Nová radnice)

fresková malba na stropě velkého sálu, Hold Moravy, společně s kvadraturistou Gaetanem Fantim

1736, Vídeň

velké oltářní obrazy pro vídeňské kostely

1736–1739, Sonntagberg, poutní kostel

malířská výzdoba interiéru

1739, Olomouc, Klášterní Hradiště, klášter premonstrátů

fresková nástropní malba v jednom z nárožních rondelů, Proměnění Páně (signováno: „Daniel de Gran f. 1739“)

1741–1742, Sonntagberg, poutní kostel

fresková výzdoba hlavní lodi a křížení, ve spolupráci s Antoniem Tassim

1744, Schönbrunn, zámek

nástropní malba v zámecké kapli, Oslava sv. Maří Magdaleny

1744, Hetzendorf

malířská výzdoba kaple

1745, Liliendfeld, klášterní kostel

obraz pro hlavní oltář, Nanebevzetí Panny Marie

1746, Rosenau, zámek

menší nástropní freska, Alegorie umění (signováno: „D. Gran f. 1746“), další dvě malby provedl podle Granových návrhů Bartolomeo Altomonte

1746, Modes, farní kostel

fresková výzdoba apsidy, Korunování Panny Marie

1746, Matějovec (Český Rudolec), farní kostel sv. Oldřicha a Linharta

freska v apsidě, Nanebevzetí Panny Marie se Nejsvětější Trojicí a světci; kolem 1746 též obraz pro hlavní oltář (Svatá rodina), další dva oltářní obrazy nedochovány

1746, Herzogenburg, klášter augustiniánů, klášterní kostel

hlavní oltář: Panna Marie s Ježíškem, sv. Jiřím a sv. Štěpánem

1746–1747, St. Pölten, klášterní kostel

čtyři oltářní obrazy a dvě fresky v kupolích

1747, Hetzendorf, zámek

nástropní fresková malba: Aurora

1747, Olomouc, Klášterní Hradisko, klášter premonstrátů

jedenáct maleb s motivy Sedmi Svátostí a Čtyř evangelií (nedochováno)

1747, Telč, jezuitský kostel

obraz pro hlavní oltář: Oslava sv. Ignáce, též Nanebevzetí Panny Marie (nedochováno)

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815, sl. 492; Heinrich Kábdebo, Gran, Daniel, in: Allgemeine Deutsche Biographie IX, Leipzig 1879, s. 578–579; Eckhart Knab, Gran, Daniel, in: Neue Deutsche Biographie VI, Berlin 1964, s. 739–741; Eckhart Knab, Daniel Gran, Wien – München 1977; Vlasta Kratinová, Gran, Daniel, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 227; Eckhard Knab, Daniel Gran, Wien – München 1977; Johann Kronbichler (ed.), Grandezza. Der Barockmaler Daniel Gran 1694–1757 (Katalog, Sonderausstellung 2007, Diözesanmuseum St. Pölten), St. Pölten 2007.

Externí odkazy

Heinrich Kábdebo, Gran, Daniel, in: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB); Eckhart Knab, Gran, Daniel, in: Neue Deutsche Biographi (NDB); Lenka Kudělková, Gran, Daniel, in: Biografický slovník českých zemí.

Daniel Gran, Proměnění Páně, klášter premonstrátů, Klášterní Hradisko, Olomouc 1739 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Daniel Gran, Proměnění Páně (detail se signaturou umělce), klášter premonstrátů, Klášterní Hradisko, Olomouc 1739 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář