Groos, Jan Adrian Gerhard de

(†4. prosince 1730, Praha)

Též Jan (Johann) Adriaen Gerardt de Groos, de Groot. Vlámský rytec, usazený v Praze.

Pocházel z Antverp. Kolem roku 1670 přišel do Prahy. V roce 1675 složil mistrovskou zkoušku.

Literatura

Jan Royt, Groos (Groot), Jan Adriaen Gerghardt (Gerard) de, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 230.

Napsat komentář