Giuliani, Giovanni

(29. dubna 1663, Benátky – 5. září 1744, Heiligenkreuz)

Italský sochař, původem z Benátek, činný v Bavorsku, Rakousích a na Moravě.

Učil se v Benátkách a Boloni. Poté pracoval v dílně Andrease Faistenbergera v Mnichově. Od roku 1690 činný ve Vídni a na Moravě. Pracoval pro Liechtensteiny a Kounice. Od roku 1711 působil v dolnorakouském cisterciáckém klášteře Heiligenkreuz.

Dílo

Lednice, zámek, konírny

alegorie živlů, světadílů a antická božstva na atikách

Slavkov u Brna, zámek, zahrada

sochařská výzdoba

Literatura

Miloš Stehlík, Barokní sochařství na Moravě a Itálie, in: Barokní umění a jeho význam v české kultuře (Sborník sympozia, které pořádala Národní galerie v Praze k připomenutí osobnosti a díla Oldřicha J. Blažíčka ve dnech 11. a 12. prosince 1986), Praha 1991, s. 21–27 (24–27); Miloš Stehlík, Giuliani, Giovanni, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 210; Luigi A. Ronzoni – Johann Kräftner (edd.), Giovanni Giuliani (1664–1744). Liechtenstein Museum Wien, München 2005; Miloš Stehlík, Barokní sochařství na Moravě a Itálie, in: Miloš Stehlík, Barok v soše, Brno 2006, s. 51–63 (59–60).

Externí odkazy

Lorenzo Finocchi Ghersi, Giuliani, Giovanni, in: Treccani. Dizionario Biografico degli Italiani; Lenka Kudělková, Giuliani, Giovanni, in: Biografický slovník českých zemí.

Napsat komentář