Godyn, Abraham

(1655/56, Antverpy – 1740, Antverpy)

Též Abraham Godijn, Goddyn, Godin, Godein. Antverpský malíř, autor olejomaleb a nástěnných maleb, činný v osmdesátých a devadesátých letech 17. století v Praze.

Doložen zápisy v archivu antverpského cechu sv. Lukáše (Liggeren) v letech 1679–1680, jako samostatný mistr pak v letech 1711–1712. Zřejmě mezi léty 1687–1698 se uplatnil ve službách hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka při výzdobě zámku Troja. Mezitím, kolem roku 1689, pobýval též v Itálii.

Dílo

1693–1697, Praha – Troja, zámek

výzdoba galerie a hlavního sálu šternberského zámku

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815, sl. 476–477; Adolphe Siret, Godyn, Abraham, in: Biographie nationale VIII, Bruxelles 1884–1885.sl. 21–22; Alfred Piffl, Příspěvek k perspektivě A. Godyna, Umění 12, 1940, s. 409–414; Helena Smetáčková, K ikonografii výzdoby císařského sálu vily Trója v Praze, Umění 16, 1968, s. 69–71; Helena Smetáčková-Čižinská, Der Kaisersaal im Schloß Troja in Prag, Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 28, 1974, s. 145–161; Pavel Preiss, Malířství vrcholného baroka v Čechách, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/2, Praha 1989, s. 540–611 (542–544); Jiří Toroň, Nástěnné malby zámku Trója v Praze | Mural Paintings in Chateau Troja in Prague, Technologia artis 3, 1994, s. 38–44; Jarmila Vacková – Hana Seifertová, Godyn (Goddyn, Godin, Godein), Abraham, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 212; Pavel Preiss, Eucharistia – Hic Austria. Die Ursprungslegende der Pietas Habsburgo-Austriaca und die Entstehung des Bindenschildes in den Gemälden des Habsburgersaales im Lustschloß „Troja“ bei Prag, in: Rainer Jehl – Markwart Herzog (edd.), Bild des Reicher (= Irseeer Schriften 4), Sigmaringen 1997, s. 369–395; Pavel Preiss, Sochařství a malířství trojského zámku, in: Pavel Preiss – Mojmír Horyna – Pavel Zahradník, Zámek Trója u Prahy. Dějiny, stavba, plastika a malba II, Praha – Litomyšl 2000, s. 131–265.

Externí odkazy

Abraham Godijn, in: RKD Neederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis; Kateřina Dufková, Godyn, Abraham, in: Biografický slovník českých zemí.

Abraham Godyn, Oslava Katolické církve, nástropní malba, hlavní sál, zámek Troja, Praha – Troja, 1693 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Abraham Godyn, Triumf císaře Leopolda I., nástěnná malba, hlavní sál, zámek Troja, Praha – Troja, 1693–1697 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Abraham Godyn, Sňatek Filipa I. Sličného a Jany I. Kastilské, nástropní malba, hlavní sál, zámek Troja, Praha – Troja, 1693 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Abraham Godyn, detail nástropní malby se signaturou umělce, hlavní sál, zámek Troja, Praha – Troja, 1693 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Abraham Godyn, detail nástěnné malby se signaturou umělce, hlavní sál, zámek Troja, Praha – Troja, 1693–1697 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář