Ginzentanner, Benedikt Havel

(1694–1763)

V pramenech uváděn také jako Ginzenhammer, Gintzenthaler, Ginzendanner, Güntzendauer. Malíř a štafír, člen malostranského malířského cechu.

Syn zvonaře z Vratislavi (Wrocław), měšťanské právo na Malé Straně získal roku 1722. V témže roce se zde oženil a byl přijat jako malíř a štafír do malostranského malířského cechu. Poplatky v něm platil do roku 1735, v roce 1739 platil kvartál cechu staroměstskému. Vlastnil dům U Zlatého pelikána (čp. 458/III, na jeho místě dnes Chotkovský palác). V roce 1726 se mu narodila dcera, svědky na jejím křtu v kostele sv. Václava byli malíř Jiří Vilém Neunhertz (1689–1749) a sochař František Ignác Weiss (1690–1756); matrika Ginzentannera zachytila jako obyvatele domu U Zlaté váhy (čp. 364/III). Roku 1755 se Ginzentanner podruhé oženil v malostranském kostele sv. Václava. Zemřel ve staroměstském špitále U Milosrdných.

Dílo

1734, Liboc – letohrádek Hvězda

oprava a napnutí poškozených maleb od Filipa Mazance

Prameny

Archiv hlavního města Prahy, Sbírka papírových listin, sign. PPL IV–19693; Ibidem Sbírka rukopisů, sign. 570, Kniha měšťanských práv, 1704–1728, Malá Strana, fol. 362v–363r; Archiv Národní galerie v Praze, Pražská malířská bratrstva, přír. č. AA 1212, Kniha malířského bratrstva malostranského, 1674–1781, fol. 36r.

Literatura

Paul Bergner, Nachrichten über Künstler aus den Krankenprotokollen des Konvents der Barmherzigen Brüder in Prag, Kunstgeschichtliches Jahrbuch der k. k. Zentral-Kommission 4, 1910, sl. 91–128 (113); Karel Vladimír Herain, České malířství od doby rudolfinské do smrti Reinerovy. Příspěvky k dějinám jeho vnitřního vývoje v letech 1576–1743, Praha 1915, s. 133; Antonín Podlaha, Materialie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách, in: Památky archeologické 27, 1915, s. 160–188 (166); Rudolf Kuchynka, Účetní kniha staroměstského pořádku malířského z let 1699–1781, Památky archaeologické 28, Praha 1916, s. 78–88 (83); Antonín Podlaha, Materialie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách, Památky archeologické 34, 1925, s. 258–285 (269); Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 158; Radka Heisslerová, Malířský cech Menšího Města pražského. Malostranští umělci v 17. a 18. stoletíEdice (= Umění v archivu 5), Praha 2016, s. 113, 225.

Autorka hesla

Radka Heisslerová (NGP)

Napsat komentář