Elfelder, Hanuš

(činný po 1500)

Něm. Hans Elfeler (Elfeldar), malíř německého původu, katolického vyznání, působící po roce 1500 v Praze na jagellonském dvoře a pro duchovenstvo, a činný též v Kutné Hoře.

V letech 1511–1517 zmiňován ve staroměstské malířském cechu. Zřejmě totožný s Mistrem Hanušem, kterého mistr Duchek, probošt koleje Všech svatých, doporučoval v roce 1510 šepmistrům v Kutné Hoře.

Literatura

Jarmila Vacková, Elfelder, Hans, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 160.

Napsat komentář