Etgens, Jan Jiří

(pokřtěn 6. dubna 1691, Brno – 21. ledna 1757, Brno)

Něm. Johann Georg Etgens, brněnský malíř, autor nástěnných maleb a oltářních i závěsných obrazů.

V letech 1719–1724 pobýval v Itálii. Po návratu do Brna zaujal vedoucí místo mezi místními malíři. Stal se rovněž představeným cechu.

Literatura

Ivo Krsek, Nová připsání k dílu Jana Jiřího Etgense, Umění 23, 1975, s. 266–269; Antonín Jirka, Etgens, Jan Jiří, Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 167; Jana Antošová, Jan Jiří Etgens. Kostel sv. Janů v Brně, Vranov u Brna, Czenstochovská kaple v Brně-Zábrdovicích: brněnská díla v umělcově tvorbě (diplomová práce, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita), Brno 2009; Michaela Šeferisová Loudová, Rajhrad. Klášter s kostelem sv. Petra a Pavla, in: Martin Mádl – Radka Heisslerová – Michaela Šeferisová Loudová – Štěpán Vácha a kol., Benediktini II (Barokní nástěnná malba českých zemích), Praha 2016, s. 606–690; Michaela Šeferisová Loudová, Michaela. Jan Jiří Etgens a Dionýsius Strauss. Nový pohled na barokní skicář „Marat Icones“, Opuscula Historiae Artium 66, 2017, s. 44–59.

Externí odkazy

Miroslava Kyselá – Gustav Novotný, Etgens Jan Jiří, in: Biografický slovník Českých zemí

Jan Jiří Etgens, Vidění sv. Pavla, nástropní malba, kostel sv. Petra a Pavla, klášter benediktinů, Rajhrad (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Jan Jiří Etgens, Vidění sv. Benedikta, nástropní malba, kostel sv. Petra a Pavla, klášter benediktinů, Rajhrad (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Jan Jiří Etgens, Sv. Ambrož, nástropní malba, kostel sv. Petra a Pavla, klášter benediktinů, Rajhrad (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Jan Jiří Etgens, Sv. Petr a Pavel, nástropní malba, kostel sv. Petra a Pavla, klášter benediktinů, Rajhrad (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář