Eck, Adam

(pokřtěn 2. června 1633, Cheb ­– poslední záznam 8. října 1663, Cheb)

Řezbář pocházející z rozvětvené rodiny řezbářů a truhlářů.

Výrazně rozpracoval umění intarzie. Pracoval v duchu barokního dynamismu a expresionismu především podle grafických předloh. Jeho hlavním dílem je pět desek zobrazujících Pašijový cyklus v Köpenicku.

Literatura

Heibert Sturm, Egerer Reliefintarsien, München – Prag 1961; Jaroslava Lencová, Ještě k předlohám chebských intarzií, Umění 39, 1980, s. 362–366; Marie Mžyková, Ohlasy Ovidiových Proměn v chebské intarzii, Umění a řemesla 1981, s. 38–44, 68; Marie Mžyková, Chebské reliéfní intarzie a grafika (katalog – Středočeská galerie v Praze), Praha 1986, s. 8–10; Marie Mžyková, Chebské reliéfní intarzie 1630–1730 (Disertační práce), Praha 1990; Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 156–157.

Napsat komentář