Carl, Jan Jiří

(asi 1744 – asi 1791)

Psán také Karl, něm. Johann Georg Carl. Malíř, člen malostranského malířského cechu.

V pražských městech je poprvé jako malířský tovaryš zaznamenán k roku 1770, kdy byl hospitalizován ve staroměstském špitále U Milosrdných bratří, odkud byl po krátké době zdráv propuštěn. Městské právo na Malé Straně obdržel roku 1771. V roce 1774 byl přijat do malířského cechu, jako mistrovský kus předvedl špalír malovaný v olejových barvách. Dále slíbil vyhotovit obraz s historickým námětem a také akademickou figuru nebo ženský akt na pozadí s architekturou, které mínil namalovat u mistra Antonína Schmutha. Ve své poslední vůli projevil Carl přání, aby jeho manželka podporovala syna Jana Carla, rovněž malíře, dokud si nebude moci sám vydělávat na chléb.

Dílo

1774, Praha – Malá Strana

špalír malovaný olejovými barvami jako mistrovský kus v malostranském malířském cechu

Prameny

Archiv hlavního města Prahy, Sbírka rukopisů, sign. 571, Kniha měšťanských práv, 1728–1771, Malá Strana, fol. 233r; Ibidem sign. 4765, Liber testamentorum 8, 1783–1792, Malá Strana, fol. O7v–8v; Archiv Národní galerie v Praze, Pražská malířská bratrstva, přír. č. AA 1212, Kniha malířského bratrstva malostranského, 1674–1781, fol. 96r; Ibidem přír. č. AA 1213, Seznam jmen malířů malostranských, 1674–1780, pag. 99.

Literatura

Paul Bergner, Nachrichten über Künstler aus den Krankenprotokollen des Konvents der Barmherzigen Brüder in Prag, Kunstgeschichtliches Jahrbuch der k. k. Zentral-Kommission 4, 1910, sl. 91–128 (117); Radka Heisslerová, Malířský cech Menšího Města pražského. Malostranští umělci v 17. a 18. stoletíEdice (= Umění v archivu 5), Praha 2016, s. 139, 220.

Autorka hesla

Radka Heisslerová (NGP)

Napsat komentář