Bys, Jan Rudolf

(pokřtěn 11. května 1660, Chur – 11. prosince 1738, Würzburg)

Též Johann Rudolf, Rudolph, Rodolphe, Rodolphus Bys, Byss, Byß, Bis, Bies, Bijs. Původem švýcarský malíř, autor nástěnných maleb, obrazů historií a zátiší.

Údajně narodil v Churu a podle dokladu, který později předložil městské radě, když usiloval o měšťanská práva na Novém Městě v Praze, měl být pokřtěn ve zdejší katedrále 11. května 1662. Jiné zdroje však naznačují, že se narodil v uvedený den již roku 1660. Někdy se též uvádí, že Bysovým rodištěm byl Solothurn. Jeho rodina měla kořeny v Solothurnu. Otcem Jana Rudolfa byl malíř Franz Josef Byss (†1683), který údajně pocházel za staré solothurnské šlechtické rodiny, matkou byla Katharina Sturm (†1673). Spolu se usadili roku 1665 v Solothurnu, kde se jim postupně narodilo dalších pět dětí (tři z nich však zemřely již v prvním roce života). Ovdovělý Franz Josef Byss se oženil znovu tři roky po smrti své ženy, jeho druhou chotí se stala Anna Maria Burri (Broder 1939, s. 1).

Jan Rudolf Bys se učil nejprve u svého otce. V osmdesátých letech 17. století podle vlastní výpovědi, učiněné roku 1721 před městskou radou v Solothurnu, podnikl cestu po Německu, Anglii, Holandsku a Itálii. Nic bližšího o této cestě však není známo (Broder 1939, s. 2).

K roku 1689 je doložen v Praze, kam přišel nejspíš nedlouho před tím. Dne 24. dubna 1689 se v malostranském kostele sv. Mikuláše oženil s Maxmiliánou Wagnerovou, dcerou císařského úředníka. Je přitom označen jako malíř hraběte Černína z Chudenic. V roce 1692 získal měšťanská práva na pražském Novém Městě. Po dvou letech přesídlil na Staré Město (Broder 1939, s. 2).

Dílo

kolem 1708 (?), Praha – Malá Strana, Palác Straků z Nedabylic

malířská výzdoba hlavního sálu a pokojů hraběcího apartmánu, objednavatel Jan Petr Straka z Nedabylic (1645–1720)

Prameny

Archiv Národní galerie v Praze, osobní fond Jan Jakub Quirin Jahn, přír. č. AA 1222/8, inv. č. 74.

Literatura

[Christian Ludwig von Hagedorn], Lettre à un Amateur de la Peinture…, Dresde 1755, s. 177–179; Johann Rudolf Füßli, Allgemeines Künstlerlexicon, oder Kurze Nachricht von dem Leben und Werken der Mahler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Kunstgiesser, Stahlschneider…, Zürich 1763, s. 87; Johann Caspar Füeßli, Geschichte der besten Künstler in der Schweiz…, Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste 10/II, Leipzig 1770, s. 293–303 (302); [Franz Lothar Ehemant], Etwas zur Kunstgeschichte Böhmens, in: Joseph Dobrowsky (ed.), Böhmische Litteratur auf das Jahr 1779 I/3, Prag 1779, s. 203–235 (228); Hans Heinrich Füssli, Allgemeines Künstlerlexikon oder Kurze Nachricht von dem Leben und den Werken der Mahler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Kunstgießer, Stahlschneide  I, Zürich 1779, s. 116; Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815, sl. 152 (?), 257–260; Jan Herain, Nástropní malby v domě hr. J. P. Straky na Malé Straně, Zprávy komise pro soupis památek Prahy 2, 1910, s. 48–64; Karel Chytil, Nástropní malby v bývalém domě hraběte J. P. Straky na Malé Straně, Zprávy komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek král. hlavního města Prahy 3, 1911, s. 3–21; Karel Vladimír Herain, České malířství od doby rudolfinské do smrti Reinerovy. Příspěvky k dějinám jeho vnitřního vývoje v letech 1576–1743, Praha 1915, s. 29, 40, 92, 99–104, 114, 131, 140; Leo Broder, Der Solothurner Maler Johann Rudolf Byss (1660–1738), Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 1, 1939, s. 1–14; Leo Broder, Johann Rudolf Byss als Stillebenmaler, Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 1, 1939, s. 193–203; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 121; Leo Broder, Studien zu Johann Rudolf Byss 1660–1738, Solothurn, Jahrbuch für solothurnische Geschichte 38, 1965, s. 5–160; Margarete Braun-Ronsdorf, Byß, Johann Rudolf, in: Neue Deutsche Biographie III, Berlin 1957, s. 86-87; Oldřich J. Blažíček, Jan Rudolf Bys v Praze, Umění 10, 1962, s. 537–577; Emanuel Poche – Pavel Preiss, Pražské paláce, Praha 1973, s. 53, 56, 156–158, č. kat. 34–35; Pavel Preiss, Malířství vrcholného baroka v Čechách, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/2, Praha 1989, s. 540–611 (553–555); Hana Seifertová, Poznámky k dílu Johanna Rudolfa Bysse, in: Barokní umění a jeho význam v české kultuře (Sborník sympozia, které pořádala Národní galerie v Praze k připomenutí osobnosti a díla Oldřicha J. Blažíčka ve dnech 11. a 12. prosince 1986), Praha 1991, s. 68–72; Bernd M. Mayer, Johann Rudolf Bys (1662–1738). Studien zu Leben und Werk (= Beiträge zur Kunstwissenschaft 53), München 1993; Bohumír Mráz, Palác Straků z Nedabylic, in: Václav Ledvinka – Bohumír Mráz – Vít Vlnas, Pražské paláce, Praha 1995, s. 284–290; Michal Šroněk, Bys (Byss), Jan Rudolf (Johann Rudolf), in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 97–98; Sylva Dobalová, Kupido a Čas. Poznámka k Bysově malbě v paláci Petra Straky z Nedabylic, in: Jiří Kroupa – Michaela Šeferisová Loudová – Lubomír Konečný (edd.), Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka, Brno 2009, s. 155–161.

Externí odkazy

Tapan Bhattacharya, Byss, Johann Rudolf, in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)

Jan Rudolf Bys, Triumf císaře a císařovny, nástropní malba, hlavní sál, Palác Straků z Nedabylic, Praha – Malá Strana, kolem roku 1708 (?) (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Jan Rudolf Bys, Tři Grácie (detail), nástropní malba, hlavní sál, Palác Straků z Nedabylic, Praha – Malá Strana, kolem roku 1708 (?) (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Jan Rudolf Bys, Vulkán zhotovuje na přání Venuše Aeneovu zbroj, nástropní malba, pokoj, palác Straků z Nedabylic, Praha – Malá Strana, kolem roku 1708 (?) (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Jan Rudolf Bys, Vulkán zhotovuje na přání Venuše Aeneovu zbroj (detail se signaturou umělce), nástropní malba, pokoj, Palác Straků z Nedabylic, Praha – Malá Strana, kolem roku 1708 (?) (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Jan Rudolf Bys, Zátiší s kytarou (detail nástěnném malby, torzo), hlavní sál, Palác Straků z Nedabylic, Praha – Malá Strana, kolem roku 1708 (?) (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Jan Rudolf Bys, Triumf Apollóna, nástropní malba, schodiště, zámek Weissenstein, Pommersfelden, 1717 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Jan Rudolf Bys, Triumf Apollóna (detail), nástropní malba, schodiště, zámek Weissenstein, Pommersfelden, 1717 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář