Burkher, Jan Ondřej

(doložen v letech 1621–1626 či 1628 v Praze)

Též Jan Andres Burger, dále Birkhan, Burker, Bürger, Pinker, Purker, Purkher, Bürgher (?), malířský učedník či tovaryš, původem z Tachova.

Dne 21. prosince 1622 ohlásil malíř Matyáš Mayer, že přijal uvedeného učedníka, který se u něho učí již jeden a půl roku. Oficiálně byl Burkher přijat k Mayerovi do učení 17. října 1623, kdy předložil zachovací list a mistr zaplatil 30 grošů a odvedl 1 libru vosku. Krumplíř Kryštof Šrajer a Baltazar Hertl se 50 kopami grošů míšeňských zaručili za učedníkovo slušné chování. Z učení byl Burkher propuštěn 21. října 1626 a byl prohlášen tovaryšem.

Jan Andres Burger, patrně uvedený tovaryš, se 25. listopadu 1628 zavázal, že se bude řídit cechovním řádem a vstoupí do staroměstského malířského cechu.

Literatura

Michal Šroněk, Pražští malíři 1600–1656. Mistři, tovaryši, učedníci a štolíři v Knize Staroměstského malířského cechu. Biografický slovník (Fontes historiae artium I), Praha 1997, s. 30.

Napsat komentář